Protect Data AB

Pointsec® for Symbian OS senaste säkerhetslösningen från Pointsec

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 08:52 CEST

- Pointsec erbjuder nu skydd för alla ledande plattformar

Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies, världsledande
inom mobil datasäkerhet, lanserar nu ytterligare en ny mobil
säkerhetslösning: Pointsec® for Symbian OS.
Företaget har sedan tidigare säkerhetslösningar för Windows-baserade
datorer, Pocket PC och Palm OS. Med Pointsec® for Symbian OS kan
Pointsec nu erbjuda skydd för alla ledande mobila plattformar.

I takt med att arbetsplatserna blir allt mer mobila ökar också
säkerhetsriskerna. Om en handdator eller smart telefon tappas eller
stjäls ligger den känsliga företagsinformationen normalt helt oskyddad.
Pointsec® for Symbian OS är en applikation för kryptering av lagrad
information som ger starkast tänkbara skydd för smarta telefoner på
Symbian-plattformen.
Med enkel och användarvänlig mjukvara krypterar Pointsec for Symbian OS
automatiskt alla filer innan de lagras på en enhet. Filerna dekrypteras
automatiskt när de öppnas igen, utan någon märkbar prestandaförlust för
användaren.

Pointsec for Symbian OS skyddar alla typer av information, till exempel
diagram, SMS, e-post, Word-filer och PowerPoint-presentationer.
Lösningen skyddar även information som lagras på löstagbara minneskort.

Pointsec Mobile Technologies har utvecklat informationssäkerhetstjänster
i 15 år. Företaget har klarat viktiga säkerhetsklassificeringar som FIPS
140-1, en av de ledande IT-säkerhetsstandarderna. Pointsec har fått
mycket beröm för sina patentsökta PicturePIN(TM) och QuickPIN(TM)
inloggningssystem, vilka ersätter traditionella alfanumeriska lösenord
med ett lättmemorerat bildbaserat lösenord.

Med sina säkerhetslösningar för produkter i den mobila utvecklingen har
Pointsec efterhand fått en stark och framgångsrik kundbas bland världens
största organisationer. Framgångarna har bland annat nåtts inom
konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera), bland
myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska
försvarsdepartementet, U.S. Drug Enforcement Agency, med flera) och inom
IT- och telekomsektorn (Cisco, Ericsson, Telia med flera).

Pointsec for Symbian OS levereras under december 2003. Den första
versionen inkluderar stöd för Sony Ericsson P800/P900 och Nokia 9200
Communicator-serien.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Peter Larsson, vd, Pointsec Mobile Technologies, tel. 08-459 54 91 alt.
0708-32 72 68

------------------------------------------------------------------------

Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect
Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och
krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer,
handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47
anställda och kontor i San Francisco, Washington DC och Chicago i USA, i
Cambridge i Storbritannien, i Düsseldorf i Tyskland och i Stockholm,
Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com.

Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT-
säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget
fokuserar idag på fyra affärsområden: digitala identiteter och
resurssäkerhet, nätverkssäkerhet, antivirus och innehållssäkerhet, samt
konsulttjänster för informationssäkerhet. Inom dessa områden erbjuder
man heltäckande IT-säkerhetslösningar baserade på bland annat
accesskontroll- och krypteringssystem, antivirussystem, brandväggar,
digital vakttjänst, användaridentifiering och innehållskontroll, säkra
VPN- och PKI-lösningar, digitala signaturer samt system för säkra
transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt
affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Tyskland, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 100 anställda och
är noterat på Stockholmsbörsen. Besök även: www.protectdata.com.