Diskrimineringsombudsmannen

Pojke med funktionsnedsättning nekades välja förskola

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:19 CET

En pojke med funktionsnedsättning nekades av Bromölla kommun att välja förskola. På måndag möter Diskrimineringsombudsmannen kommunen i en förhandling i Kristianstad tingsrätt. DO yrkar på 100 000 kronor i skadestånd till pojken.

 När pojken skulle börja förskolan i hemkommunen Bromölla i Östra Skåne, begärde hans föräldrar plats i samma förskola som hans storasyster. Den ligger i familjens bostadsområde och utöver närheten skulle det kännas tryggt för pojken, betonade föräldrarna. Han hade ofta följt med för att lämna och hämta sin syster och var därför bekant med både förskolan och personalen.

Mot sin önskan fick föräldrarna plats för sin son på en annan förskola. Kommunen motiverade sitt beslut bland annat med att det på den förskolan fanns ett annat barn med samma funktionsnedsättning.

– Det är kränkande för föräldrarna och pojken att bli särbehandlade på det här sättet. Enligt skollagen ska närhetsprincipen och föräldrarnas önskemål var styrande vid placeringen, säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

I det aktuella fallet har Bromölla kommun alltså frångått de principer som gäller för alla andra barn. Kommunen hävdar att det bara var en enda förskola som kunde komma ifråga, trots att det fanns lediga platser på den önskade förskolan.

– Det är en högst märklig handläggning där familjen inte haft något att säga till om när det gäller valet av förskola för sin son, säger Katri Linna.

Huvudförhandling, ärende: HO 2007/50, mål nr T 2515-08, äger rum den 22 februari 2010 i Kristianstad tingsrätt.

För ytterligare information kontakta Laine Nöu Strömgren, jurist, 08-120 20767 eller DO:s presstjänst 08-120 20 710.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjli