Polarforskningssekretariatet

Polarforskare samlas i Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 12:00 CET

Den 26–27 mars är det dags för Polarforskningssekretariatets årliga Polarforum, den här gången på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Årets Polarforum är dessutom en del av The Stockholm Polar Week, ett samarrangemang med Naturhistoriska riksmuseet och Utrikesdepartementet.

Polarforum är en unik, tvärvetenskaplig mötesplats för forskare, myndigheter och andra organisationer. Här finns möjlighet till kunskapsutbyte och diskussion om polarfrågor och framtidens svenska forskning i Arktis och Antarktis. På programmet står bland annat seminarier om svensk polarforskning, information om Arktiska rådets verksamhet, dialog om den svenska polarforskningens infrastruktur och diskussioner i Polarforums arbetsgrupper för olika ämnesområden.

Polarforum är i år en del av The Stockholm Polar Week – en vecka där polarforskning och utvecklingen i Arktis står i fokus. Miljön i regionen är unik och mycket känslig för störningar, vilket gör att området påverkas kraftigt av pågående klimatförändringar, teknikutveckling och ökning av kommersiella aktiviteter. Genom ökad förståelse och samarbete skapas förutsättningar för en positiv utveckling på en hållbar grund.

Under veckan arrangeras bland annat ett symposium på Kanadas ambassad av forskningsprogrammet Mistra Arctic Futures in a Global Context och Arktiska rådet håller ett möte för representanter från de åtta medlemsländerna, arbetsgrupper, ursprungsfolk och observatörsländer.

Läs programmet för Polarforum på Polarforskningssekretariatets webbplats:
http://www.polar.se/polarforum/polarforum-2012

För pressackreditering och mer information om Polarforum
och The Stockholm Polar Week, kontakta:

Jan-Ola Olofsson, informatör
Polarforskningssekretariatet
Telefon: 08-673 97 31
Mobil: 070-570 18 88
E-post: jan-ola.olofsson@polar.se

Vi är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena.