Polarforskningssekretariatet

Polarforskningssekretariatet ska utreda om ett nytt isbrytande forskningsfartyg

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2016 13:39 CEST

Polarforskningssekretariatet har idag fått i uppdrag av regeringen att utreda hur statens behov av ett forskningsfartyg med isbrytande kapacitet avsett för vetenskapliga expeditioner i polartrakterna bäst ska kunna tillgodoses.

Vid en konferens om utmaningar och möjligheter i Arktis, som hålls i Stockholm idag, presenterar forskningsminister Helene Hellmark Knutsson uppdraget att under 2016 undersöka hur Sveriges behov av fartygskapacitet kan täckas i framtiden och hon betonar även betydelsen av att Sverige är en intressant samarbetspartner i Arktis där det isbrytande forskningsfartyget Oden är ett av världens bästa i sitt slag. 

I enlighet med utredningsuppdraget ska sekretariatet särskilt redovisa behovet av ett forskningsfartyg med isbrytande kapacitet för forskningsinsatser i polara områden samt även belysa om, och i så fall på vilket sätt, användningen av tillgängliga fartygsresurser kan effektiviseras.

Björn Dahlbäck, Polarforskningssekretariatets föreståndare, är glad för det förtroende som regeringen visar med uppdraget:

– En fartygsresurs som är dedikerad för polarforskning ger Sverige en möjlighet till ett samlat svenskt polarforskningsprogram och en möjlighet att långsiktigt delta i det internationella samarbetet. Vi kommer att genomföra uppdraget i nära samarbete med Forskarsverige, säger han.

I Polarforskningssekretariatets kartläggning ska det ges förslag på alternativa lösningar, till exempel att använda befintliga fartyg och att hyra nationella eller internationella fartyg. Det ska även framgå kostnader för att projektera och konstruera ett nytt isbrytande forskningsfartyg. Förslag till finansiering, ägande och drift ska också redovisas inom uppdraget.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Sjöfartsverket, SLU och andra berörda myndigheter.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa en delrapport till Utbildningsdepartementet senast 30 juni 2016. En slutrapport av uppdraget ska redovisas senast 31 december 2016.

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.