Polarforskningssekretariatet

POLARICED – svensk modern polarforskning 20 år

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 10:11 CEST

I år, 2004, fyller Polarforskningssekretariatet 20 år som myndighet. Under de tjugo åren har de svenska forskningsintressena byggts upp och stärkts, både nationellt och internationellt.
För att uppmärksamma detta kommer en heldag med seminarier och utställning att arrangeras på Färgfabriken den 28 oktober.

Inom polarforskningen pågår en aktiv dialog mellan olika discipliner och forskningen är i ett större sammanhang kopplat till globala miljö- och klimatrelaterade frågor.
POLARICED angår alla människor, oavsett tidigare erfarenhet.

Under POLARICED-dagen kommer fyra teman att belysas vilka sätter polarforskning i ett omvärldsperspektiv. Efter varje seminarium följer ett öppet samtal där publiken inbjuds att delta. Dörrarna är öppna mellan 9 och 17. Inträdet är gratis och föranmälan behövs ej.

Kaffe och lunchsmörgås serveras till självkostnadspris.


Varmt välkomna!

Plats:Färgfabriken
Tid:9–17
Datum:28 oktober


PROGRAM
Moderator Henrik Ekman/Vetenskapensvärld SVT.

10.00–10.30 Inledning.
Jan Åman/intendent Färgfabriken
Anders Karlqvist/chef Polarforskningssekretariatet

10.30–12.00 Vårt gemensamma ansvar-global politik och verktyg för långsiktig utveckling.
Anna Nilsson/miljö och etik analytiker, Roburs miljö och etikfonder
Aant Elzinga/professor emeritus vetenskapsteori, Göteborgs universitet

12.00–12.30 Lunchpaus

12.30–13.30 Polarforskning i dialog –extreme environments.
Marcus von Euler, Lunds tekniska högskola

13.30–15.30 Den centrala frågan: klimatförändringar.
Michael Tjernström/professor meteorologi, Stockholms universitet
Marianne Lilliesköld/klimatforskare, Naturvårdsverket Pär Holmgren/meteorolog, SVT

15.30–17.00 Polarforskning och liv. Den biologiska mångfalden och samhällsvetenskapligt perspektiv.
Hugh Beach/professor kulturantropologi, Uppsala universitet
Sverker Sörlin/professor i miljöhistoria, Kungliga tekniska högskolan

Utställning
Några av de konstnärer som deltagit i Polarforskningssekretariatets expeditioner visar sina verk: Karin Rehnqvist, Efva Lilja, Johan Petterson, Gerry Johansson, Lars Lerin och Hans Strand.


Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1 117 43 Stockholm Tel: 08-645 07 07 www.fargfabriken.se

Polarforskningssekretariatet, Box 500 03 104 05 Stockholm Tel: 08-673 96 00 www.polar.se