Länsstyrelsen i Västernorrland

Poleko 2006 - En väg till de nya marknaderna för skandinaviska företag

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:12 CET

Den 21-24 november deltar 19 miljöteknik- och energiföretag från nätverket Sustainable North Sweden 1 (SNS) och projektet Eco Belt of Scandinavia 2 , i Poleko 2006 i Polen. Poleko är den största miljöteknikmässan för Central- och Östeuropa. SNS och Eco Belt of Scandinavia är värdar för den största gruppen av utställare och handels­partner i den svenska paviljongen under årets mässa.

De 19 deltagande företagen representerar en imponerande mångfald från Norra Sverige och Norge. Deras produkter och tjänster är moderna och avancerade lösningar inom miljöteknik och energi. Några av företagen är världsledande på sina respektive mark­nader. Företagen är gruppe­rade i fyra strategiska och tematiska områden: skogsteknologi, vattenhushållning, bioenergi och avfallshantering.

Utöver företagen på plats finns också möjlighet att träffa representanter från nätverket Sustainable North Sweden, Eco Belt of Scandinavia, Almi Företagspartner och Exportrådet i Sverige och Polen.

Programmet för mässan är väl späckat. På dagordningen står bl. a seminarier om bioenergi, organiserade av UD, miniseminarier om EU-finansiering, en internationell miljökongress, särskilda utställningar, affärsmöten och prisutdelningar.

? Klimatfrågan är den viktigaste utmaningen för världen i dag, uppger Per Carstedt, vd för Sekab koncernen i Örnsköldsvik. Våra produkter och tjänster kan bidra, som en pusselbit till detta arbete. Polen, med den snabbt växande ekonomin och som ny medlem i EU är en mycket intressant marknad. Vi hoppas att deltagande i Poleko 2006 förstärker vår etablering på de nya intressanta marknaderna inom dagens och morgondagens EU-länder, menar Per Carstedt.

? SNS-nätverkets uppgift är att stärka positionen för norrländska miljöteknik- och energiföretag, informerar Lars-Erik Eriksson, projektledare för Miljölänet Västernorrland. Det kan uppnås genom bl. a internationellt samarbete. Polens egna investeringsmedel samt det ofantliga EU-stödet (100 md euro för infrastruktur- och miljöinvesteringar under 2007-2013) gör landet intressant för utländska företag från bl. a Sverige. Vår förhoppning är att Poleko 2006 öppnar nya vägar för både polska och skandinaviska företag och organisa­tioner, säger Lars-Erik Eriksson.

För mer information kontakta Lars-Erik Eriksson tfn 070-682 92 45 eller Roland Zetterberg tfn 0611-55 78 16.


1 Sustainable North Sweden är ett nätverk för företag i Norra Sverige, initierat inom ett projekt Miljölänet Västernorrland. Medlemsföretagen har produkter och tjänster inom miljöteknik och energi att erbjuda. De här företagen har utvecklat, många gånger, unika lösningar för bland annat kemikaliehantering, sanering av förorenade områden och bioenergi t ex etanol från cellulosa, syntetisk diesel eller pellets.
2 Eco Belt of Scandinavia är ett internationellt samarbete kring hållbar utveckling i regioner Jämtland i Sverige samt Södra och Norra Trondelag i Norge. Eco Belt of Scandinavia arbetar systematiskt för att minska miljöbelastning genom miljöledningssystem inom den offentliga och privata sektorn samt ökad miljömedvetenhet hos befolkningen. Ren luft, vatten och frisk mat är de värden som Eco Belt of Scandinavia arbetar för. Ambitionen är att vara en viktig och seriös samarbetspartner för andra regioner, först och främst för de nya EU medlemsländerna, i deras arbete för hållbar utveckling.


Miljölänet Västernorrland har initierats av Länsstyrelsen Västernorrland för att främja miljödriven tillväxt i näringslivet, kopplat till livsmiljö- och folkhälsofrågor. Mer information finns på www.miljolanet.se

Lidia Suokko
Informatör
Miljölänet Västernorrland
Tfn: 0611-34 92 83
Mobil: 070-191 75 06
E-adress: lidia.suokko@y.lst.se
http://www.miljolanet.se