Arbetsmiljöverket

Polis, åklagare och AV diskuterar samverkan kring arbetsmiljöbrott

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 08:57 CET

Återigen är det dags för en stor sammankomst med representanter för åklagarna, polisen och Arbetsmiljöverket för att utbyta erfarenheter om det samarbete som inleddes i slutet av 1990-talet. Samtliga myndighetsledningar kommer att finnas på plats.

Syftet är att klargöra de olika myndigheternas roller i samband med arbetsmiljöbrott, stärka samarbetet och öka förståelsen för att arbetsmiljöbrott är allvarliga brott och att de skadade faktiskt är brottsoffer.

Om någon person dött eller skadats allvarligt på en arbetsplats är ofta polisen först på plats. När Arbetsmiljöverket utreder arbetsolyckor utreds inte bara vad som orsakat olyckan utan också om arbetsmiljöregler har överträtts. Arbetsmiljöverket tar dock inte ställning i skuldfrågan. Det gör åklagaren, bland annat med hjälp av verkets olycksfallsutredning.

Arbetsmiljöverket vill att platsen för arbetsplatsolyckan ska betraktas som brottsplats intill dess händelseförloppet klarnat. Därför är det viktigt att hela samverkanskedjan AV-polis-åklagare fungerar väl.

Konferensen, som kommer att samla ca 130-talet deltagare från de tre myndigheterna, hålls i Frösundavik, Solna 28-30 november.

Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket: Tin Westermark, distriktsjurist, tel 070-669 68 16

Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99