Landstinget Halland

Polisanmälan mot anställd som skrev recept till sig själv

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 13:41 CEST

Närsjukvården Kungsbacka har polisanmält en anställd som har kommit över behörighetskoder och därigenom kunnat skriva ut receptbelagda läkemedel till sig själv.
– Vi ser mycket allvarligt på det här och kommer att dra lärdom av det inträffade i vårt ständigt pågående säkerhetsarbete inom landstinget, säger landstingsdirektör Mona Boström.

En anställd vid Närsjukvården Kungsbacka har sedan i juni 2003 via ett datasystem felaktigt kunnat skriva ut recept åt sig själv.

Händelsen upptäcktes då Apoteket gjorde en motringning på ett recept torsdagen den 14 oktober. Dagen efter gjorde Närsjukvården i Kungsbacka en muntlig polisanmälan, som i dag har kompletterats skriftligen.

– Vi satte tillsammans med Sjukhuset i Varberg, som administrerar det aktuella systemet, omedelbart igång en kartläggning av vad som hade hänt och vad som kan göras för att det inte ska upprepas, säger närsjukvårdschef Monica Berglund.

– I botten av den här händelsen finns en personlig tragedi.

Undersökningen visade att intrången i systemet skett vid ett stort antal tillfällen sedan i juni 2003. Hur många recept och exakt hur mycket läkemedel vederbörande har kunnat hämta ut är inte klarlagt. Det handlar om olika preparat; sömnmedel, lugnande medel men även narkotiska preparat.

Medarbetaren har konfronterats med uppgifterna, har medgivit och är nu avstängd från sitt arbete i avvaktan på en polisutredning.

– Vi arbetar kontinuerligt med säkerheten, både i våra rutiner och med de tekniska lösningarna. Men det går aldrig att bygga system som inte kan missbrukas, säger landstingsdirektör Mona Boström. Ytterst handlar det om att våra medarbetare måste vara människor vi kan lita på.

– Samtidigt är en händelse som den i Kungsbacka en viktig påminnelse om hur viktigt säkerhetstänkandet är.

Samtliga landstingets IT-säkerhetsansvariga träffas idag för att analysera händelsen, och för att gå igenom vilka förändringar som behöver göras i rutiner och system för att höja säkerheten ytterligare. Landstingets ledningsgrupp kommer att diskutera datasäkerhet med utgångspunkt från händelsen i Kungsbacka vid sitt sammanträde senare i veckan.

– Vi har i dag en hög teknisk säkerhet, säger landstingets IT-direktör Stig Brinck. Här har en person utnyttjat sin behörighet på fel sätt och det är det omöjligt att skydda sig från till 100 procent. Vi tittar löpande på olika tekniska lösningar för att göra det ännu svårare för fel personer att till exempel signera olika handlingar, bland annat recept.

För mer information:

Landstingsdirektör Mona Boström, tfn: 070-353 48 96
Närsjukvårdschef Monica Berglund, tfn: 070-536 49 99
IT-direktör Stig Brinck, tfn: 035-13 48 18