Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Polisanmäler Moderaternas avknoppningar för misstanke om ekonomisk brottslighet

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 15:54 CEST

Idag lämnade Jonas Eklund (MP), ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, in en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten. Anmälningen avser två av Moderaternas ”avknoppningar” av Stockholms stads egendom.
- Moderaternas olagliga ”avknoppningar” har medfört stor ekonomisk skada för stockholmarna. Moderaterna har handlat mot bättre vetande. Det finns skäl att misstänka trolöshet mot huvudman, och det måste till en oberoende utredning, säger Jonas Eklund (MP).

- ”Avknoppningarna” har skett genom att ledande Stockholmsmoderater missbrukat sitt förtroende, till allvarlig skada för stadens ekonomi. Inget annat är rimligt än att ansvar utkrävs, säger Jonas Eklund (MP).

Polisanmälan gäller två "avknoppningar", dels av fyra förskolor i Årsta till KulTurKrabaten förskolor AB och dels av två hemtjänstenheter i Rågsved och Hagsätra till Vantörs hemtjänst AB. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig vid båda tillfällena med motiveringen att försäljningen var olaglig, gjordes till underpris och otillbörligt gynnade enskilda företag.

Regeringsrätten har den 1 oktober fastslagit att ”avknoppningar” (försäljning av kommunal verksamhet till privata företag utan marknadsmässig ersättning) är olagliga. Utförsäljningen strider mot kommunallagens förbud mot att gynna enskilda företag (2 kap. 8 § kommunallagen). Sedan 2006 har den moderatledda majoriteten i Stockholms stad avknoppat många verksamheter, främst förskolor och hemtjänst. De avknoppade verksamheterna är sammanlagt värda över hundra miljoner kronor.


Anmälan bifogas.


Läs även: Moderaternas "avknoppningar" olagliga enligt Regeringsrätten
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=230609

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region