Rikspolisstyrelsen

Polisarbete utan gränser

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:49 CEST

Polisen i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg fördjupar sitt samarbete för att minska brottsligheten.
Länspolismästarna i de fyra Sydsamverkanlänen antog under en konferens i Malmö en gemensam målbild. Målet är att år 2008 vara ett gemensamt verksamhetsområde där det inte finns några gränser för samarbete. En målsättning som förutsätter att det sker samverkan även på politisk nivå.
Sydsamverkan har funnits i ett antal år och nu ska samarbetet fördjupas och utvecklas ytterligare. De fyra länspolismästarna är eniga om att detta är rätt sätt att arbeta för att minska brottsligheten - det är tillsammans man är starkast. Polismyndigheterna inom samverkansområdet utgör sammanlagt 20 procent av den svenska polisresursen.
Företrädare för polisstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län tillsammans med polismyndigheternas representanter och fackliga företrädare träffades under onsdagen och torsdagen för att diskutera ett antal frågor kring Sydsam. Konferensen avslutades vid lunchtid på torsdagen i Turning Torso i Malmö.

Lars Förstell