Ekobrottsmyndigheten

Polischefen vid EBM återgår till RKP

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 12:38 CET

Med anledning av de uppgifter som framkommit i Dagens nyheter idag, har Maria Lönegård, efter samtal med chefen för Rikskriminalpolisen beslutat sig för att lämna sin post och återgå till Rikskriminalpolisen. 

Rikskriminalchefen Henrik Malmquist har idag efter samråd med generaldirektör Eva Fröjelin vid Ekobrottsmyndigheten beslutat att bifalla Maria Lönegårds begäran om att få avbryta sin placering som polischef för Ekobrottsmyndigheten och återgå till Rikskriminalpolisen. 

- Jag ser inte att de rätta förutsättningarna nu finns för mig att verka i min roll vid EBM och har därför begärt av chefen för Rikskriminalpolisen att få lämna min befattning som polischef vid EBM, säger Maria Lönegård.

Maria Lönegård återgår till Rikskriminalpolisen snarast. Poliskommissarie Torbjörn Rosén blir tillförordnad polischef vid Ekobrottsmyndigheten med omedelbarverkan.  

Rikspolisstyrelsen, i samverkan med Rikskriminalpolisen, ansvarar för rekryteringsprocess och tillsättande av polischef vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.