Rikspolisstyrelsen

Polisen begär återbetalning av hastighetsböter

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:29 CET

Trafikpolisen i Södermanland har beslutat att begära undanröjande av samtliga hastighetsrapporter som gjorts med den mobila ATK (Automatisk Trafiksäkerhets Kontroll) utrustningen från 2006-07-15 fram till idag.
Den mobila ATK utrustningen är en mindre släpkärra som är utrustad med mätutrustning för hastighetsövervakning. Släpkärran har till större del använts i samband med vägarbetsplatser och mindre tätorter för att öka trygghet och säkerhet för de närboende samt vägarbetare.

Den mobila ATK kärran har samutnyttjas i Vägverkets region Mälardalen, Södermanland, Örebro, Västmanland och Uppsala län. Nyttjandet av teknisk utrustning som används för att rapportera hastighetsöverträdelse regleras i RPSFS, Rikspolisstyrelsens Författningssamling, och all sådan utrustning skall in på årlig översyn på Statens Provningsanstalt. Godkännandet på den här utrustningen gick ut 2006-07-14 och därefter finns inte det formella godkännandet för att utnyttja den.

Den mänskliga faktorn har gjort att utrustningen har använts fram till den här veckan när Trafikpolisen fick vetskap om nyttjandeförbudet. Utrustningen är inskickad för godkännande hos Statens Provningsanstalt och den första kontrollen idag uppvisar inte några fel, trots detta har Trafikpolisen beslutat om att begära undanröjande av samtliga rapporter som gjorts från den 15 juli och fram till idag.

Samtliga som rapporterats kommer att bli kontaktade inom de närmaste dagarna och den erlagda boten kommer att återbetalas. Det här kommer att ta några veckor att administrera och vid eventuella frågor kontakta Trafikpolisen i Södermanland på telefonnummer 114 14.
OBS! Detta gäller inte de fasta ATK-skåpen som finns på RV 55 och 56.


Trafikpolischef i Södermanland
Inge Carreman, tel 016-16 20 21