Rikspolisstyrelsen

Polisen bemöter artikeln "Polisen hade inte tid"

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:29 CEST

En artikel publicerades i Gefle Dagblad tisdagen den 4 oktober. På en helsida publicerades en artikel som beskrev en väktares upplevelse av Polisen. I artikel förekommer felaktigheter. För att ge en rättvisande bild av vår verksamhet publiceras nedan länspolismästarens förtydligande.

I en artikel i Gefle Dagblad (2005-10-04) gör en väktare gällande att han ”tvingas släppa” en ”misstänkt bedragare” eftersom ”polisen aldrig kom”.

Vad hände egentligen den aktuella fredagen?
Inom loppet av cirka 11 minuter mottog polisens ledningscentral tre samtal från den väktare som framträder med namn i GDs artikel. Inga av samtalen inkom via det akuta numret, 112; de inkom via ett normalprioriterat nummer vilka hanteras i turordning.

Vid det första samtalet meddelade väktaren att han befann sig i Sandviken, utanför systembolaget, vilket är cirka 300 meter från polishuset. Väktaren informerade vår operatör att en polisman redan fanns på plats. Väktaren önskade uppgifter om ”en kille”, som han uttryckte det, som han hade personuppgifter på. Vår operatör frågade väktaren om hon skulle skicka en patrull till platsen. Det framkom på inget sätt att ärendet var akut.

Vid inkommande samtal nummer två kom väktaren i kontakt med en annan operatör i vår ledningscentral. Den första operatören hanterade då ett annat samtal. Väktaren önskade få uppgifter om beräknad tid innan patrull skulle vara på plats, en uppgift som just då inte var möjlig att precisera. Operatören meddelade dock att en bil skulle skickas så snart det var möjligt.

Vid det tredje samtalet meddelade väktaren, som fortfarande hade polisen intill sig, att mannen släppts.

Ovanstående utspelar sig under ca 11 minuter. Under dessa 11 minuter talar väktaren med vår ledningscentral sammantaget under ca sju och en halv minut. Den väntetiden, inkluderat de uppehåll som väktaren gjorde emellan, kan inte anses orimlig. Det var väktaren som avböjde patrullen, som alltid skickas enligt en given prioriteringsordning. Att det inte alltid finns poliser i direkt närhet till en brottsplats är naturligt.

Hade situationen framstått som akut, hade givetvis den personal som var i tjänst inne på Sandvikens polishus, ca 300 meter från systembolaget, tagits i anspråk. Situationen framställdes aldrig som akut. Identifiering av den misstänkte mannen hade redan gjorts.

Polismyndigheten vill betona att våra medarbetare i ledningscentralen hanterar mängder med samtal – och gör det på professionellt och omdömesgillt sätt. Dessutom vill vi betona att polismyndigheten alltid planerar för att polispatrull ska finnas i Sandvikenområdet. Det bör därför inte vara problem att få hjälp efter kl. 15.00. Givetvis prioriterar dock polisen sin resursanvändning mot bakgrund av arbetsuppgiftens angelägenhetsgrad, när fler uppdrag påkallar polisens närvaro.

Polismyndigheten uppskattar det arbete som utförs av ordningsvakter och väktare. Vi kommer att ta kontakt med den aktuella väktaren för en diskussion kring våra respektive roller, uppgifter m.m., för att underlätta kommunikationen i framtida situationer.


Lars Göran Carlsson

Länspolismästare
Polismyndigheten i Gävleborgs län