Rikspolisstyrelsen

Polisen bevakar demonstration den 30 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:15 CET

Sedan lång tid är 30 november en känd demonstrationsdag. Även 2006 genomförs demonstrationer som till viss del kan störa framkomligheten för Stockholms innerstadstrafik. Demonstrationståget går från Östermalmstorg till Riddarholmen vid åttatiden på torsdagskvällen.

Polisens uppgift
Polisens huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att se till att tillståndsgivna demonstrationer kan genomföras på ett säkert sätt och att bl a svara för att framkomligheten för trafiken inte påverkas i onödan. Polisen har även med i planeringen att det kan tänkas uppstå motdemonstrationer eller störningsmoment mot tillståndsgivna demonstrationer.

Det är polisen som beslutar om tillstånd att anordna en allmän sammankomst på offentlig plats såsom allmänna vägar, gator och torg. Polisen kan neka tillstånd endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordnings- och säkerhetsförhållanden eller med hänsyn till trafiken. Dessa frågor regleras i Ordningslagen 2-3 kap. Polisens beslut kan överklagas till domstol.

Arrangören har ett särskilt ansvar att se till att demonstrationerna genomförs på ett säkert sätt enligt villkor i tillståndet.

Polisen är mycket mån om att föra en så bra dialog som möjligt med den som vill demonstrera för att arrangemangen runtomkring demonstrationen ska bli så bra och så säkra som möjligt. En av polisens viktigaste uppgifter är dock att förhindra att brott begås och om så ändå sker att beivra dessa brott på olika sätt.

Presskonferens
Torsdagen den 30 november kl 12:00 inbjuds media att vara med på en presskonferens där polisens ledning för insatsen berättar närmare om den aktuella polisinsatsen. Platsen är invid huvudentrén till polishuset, polishusparken, N:a Agnegatan, Stockholm. Från polisen närvarar bl a kommenderingsledningen samt polisinsatschefer för den aktuella dagen.

Ytterligare frågor besvaras av presstalesman Mats Nylén, tel 08-401 70 72.