Riksdagen

Polisen får möjlighet att kroppsvisitera för att förebygga klotter

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 13:15 CET

Polisen ska få möjlighet att kroppsvisitera personer för att söka efter föremål som kan användas som hjälpmedel vid skadegörelse på egendom, t. ex. klotter. Detta föreslår justitieutskottet som ställer sig bakom regeringens förslag. Utskottet är också ense med regeringen om att maximistraffet för skadegörelse av normalgraden ska höjas från fängelse i sex månader till ett år. Slutligen ställer sig också utskottet bakom förslaget att försök till skadegörelse ska kriminaliseras.

Reservation om konfrontationspolitik
I betänkandet finns en reservation från Vänsterpartiet och Miljöpartiet som anser att skadegörelse och annan brottslighet bör bekämpas genom att det förs en strid mot segregation och sociala orättvisor. Reservanterna anser dessutom att regeringens förslag bygger på konfrontationspolitik med ingrepp i den grundlagsskyddade integriteten och krav på hårdare straff som inslag. Enligt partierna finns det behov av forskning och analys innan det är dags att ta ställning till förslag om straffskärpning och ytterligare undantag från grundlagsskyddet för den kroppsliga integriteten.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.

Planerad dag för debatt och beslut: 29 oktober
Förarbeten: prop. 2002/03: 138, bet. JuU3
För ytterligare upplysningar: kontakta Mattias Möller, föredragande i justitieutskottet, tfn 08-786 4348

Maud Gehrman
informationssekreterare, tfn 08-786 40 52/ 020-349 000