Rikspolisstyrelsen

Polisen i Jämtland satsar på miljön

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:19 CET

Polismyndigheten i Jämtlands län.
Polismyndigheten har upprättat ett miljöledningssystem med miljöpolicy, miljömål för myndigheten och fastlagda rutiner för miljöarbete. Sedan 2005 har polisen i Jämtlands län redan infriat ett av sina miljömål nämligen att köpa in HA-fria däck.
Nästan dagligen talas det om hoten mot vår miljö. Klimatfrågan, förorening och förstörelse av människors och djurs livsmiljö är problem som växer sig allt starkare. Med den vanliga människan i fokus tar nu Jämtlandspolisen krafttag för att bidra till ett gott miljötänkande.Regeringen har gett RPS (Rikspolisstyrelsen) och Sveriges Polismyndigheter i uppdrag att införa miljöledningssystem. Ett miljöledningssystem är i korthet ett verktyg för att systematiskt arbeta med och förbättra sin miljöpåverkan. Miljöarbetet på polismyndigheten började redan 2005 i form av en miljöutredning.Nu har projektet mognat och man har valt att satsa resurser på en miljösamordnare. Myndigheten har upprättat ett miljöledningssystem med miljöpolicy, miljömål för myndigheten och fastlagda rutiner för miljöarbetet.Sedan 2005 har polisen i Jämtland redan infriat ett av sina miljömål, nämligen att köpa in HA-fria däck. HA-olja är en cancerogen olja som finns i många däck. Däcken slits mot vägbanan och HA-oljan sprids på så sätt till naturen. Genom att välja ett HA-fritt däck minskar vår miljöpåverkan. Från och med 2010 kommer den giftiga HA-oljan att förbjudas i bildäck, vilket gör att myndigheten ligger i framkant i frågan.Myndighetens miljöarbete strävar mot ständig förbättring. Genomförda miljömål byts kontinuerligt ut mot nya. Tanken är också att kunskapen om miljöfrågor ska öka hos de anställda. Detta möjliggörs genom att myndighetens miljösamordnare kan internutbilda personalen.Johanna Söderberg
Miljösamordnare
063-152684