Rikspolisstyrelsen

Polisen i Norrbotten bättre på att klara upp brott

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 14:23 CEST

Polisen i Norrbotten ökar andelen uppklarade brott och är näst bäst i landet på att klara upp de brott som anmäls till Polisen. Antalet timmar i yttre tjänst har ökat och ett aktivt arbete mot narkotikabrott och trafikbrott har gjort att de målen inom dessa områden uppfyllts med råge. Det visar en summering av Polisens resultat för första halvåret 2009.
- Det är glädjande att vi fortsätter öka andelen uppklarade brott. Vårt nya arbetssätt med gemensamma resurser över hela länet gör att vi är mer effektiva, säger Göran Millbert som är ställföreträdande länspolismästare i Norrbotten.
- Poliser i yttre tjänst har också blivit bättre på att vidta de första åtgärderna på brottsplatsen, vilket leder till att brottet klaras upp snabbare, säger Göran Millbert.
En sammanfattning av första halvåret 2009 ser ut så här:

  • Fler brott klaras upp. Norrbotten ligger på andra plats i landet när det gäller andelen ärenden som redovisas till åklagare.
  • Upptäckta trafik-och narkotikabrott ökar tack vare aktiva insatser från Polisen.
  • Polisen syns mer ute. Antalet timmar i yttre tjänst har ökat med 18%.
  • Antalet anmälda vålds- och tillgreppsbrott (stölder) ökar något för länet jämfört med 2008 men ligger fortfarande under 2007 års nivå. I Pajala, Gällivare, Älvsbyn och Överkalix minskar antalet anmälda brott.
  • Polisen har blivit bättre på förstahandsåtgärder på brottsplatsen. Antalet s k förenklade förundersökningar ökar med 31%.
  • Antalet DNA-topsningar har ökat med ca 30%.
  • Budgeten hålls. Trots de stora besparingskraven från regeringen klarar Polisen i Norrbotten att hålla budgeten.
- Att antalet upptäckta narkotikabrott ökar beror på att poliserna är bättre utbildade inom området. Vi fokuserar också mer på de s k överlåtelsebrotten idag, där narkotikan byter ägare, vilket gett ett bra resultat, säger Göran Millbert. - När det gäller trafikområdet uppfyller vi målen med råge, vilket är resultatet av ett aktivt polisarbete ute på fältet. Kontroll av rattonykterhet och hastighet är några av de viktigaste instrumenten för att rädda liv i trafiken, säger Göran Millbert. En viss ökning av anmälda brott har skett, framför allt i Arjeplog och Boden.
- Det är oroande att brottsligheten ökar i vissa kommuner. Därför känns det extra viktigt att vi nu bildat brottsförebyggande råd i samverkan med alla kommuner i länet. Ingen föds kriminell. Ju tidigare vi tar tag i problemen, desto större är chansen att det inte går snett för en ung människa, säger Göran Millbert. - Vi får också komma ihåg att även små ökningar ger procentuellt stora utslag i statistiken när det gäller mindre orter. I exempelvis Arjeplog handlar det om att våldsbrott och stölder har ökat från 39 brott till 49 brott.
- Varje brott som sker är ett brott för mycket men Norrbotten är ett av de tryggaste länen och ligger på fjärde plats i landet när det gäller antal anmälda brott per invånare, säger Göran Millbert. Pajala fortsätter sticka ut positivt med landets åttonde lägsta brottslighet. - Vi är på rätt väg men slår oss inte till ro med det. Norrbottningarna ska ha Sveriges bästa polis, säger Göran Millbert.
Kommentarer till pressmeddelandet
lämnas av polismästare Göran Millbert, tel 010/568 35 15.

* * * * * * * * * * * Vänliga hälsningar Anna-Lena Jonsson Informatör Polismyndigheten i Norrbotten Box 50135, 973 24 Luleå
Tel: 010-568 35 31
E-post: anna-lena-m.jonsson@polisen.se