Rikspolisstyrelsen

Polisen i Östergötlands sämst på nykterhetsövervakning! Folksam fick fel uppgifter

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 20:00 CEST

I ett pressmeddelande från Folksam redovisas en undersökning som försäkringsbolaget har gjort. Där jämför man de olika polismyndigheternas effektivitet beträffande trafikövervakning. Undersökningen bygger på en analysmodell utvecklad av brittiska och holländska Vägverket tillsammans med VTI i Sverige.

Folksams biträdande forskningschef har lett arbetet.
Uppgifter har inhämtats från varje polismyndighet beträffande antal rapporter av olika slag, bl.a. rapporterade trafiknykterhetsbrott (rattfylleri). Statistiken över rapporterade brott har inte tagits ur BRÅ-statistiken eller myndighetens officiella årsredovisning till Rikspolisstyrelsen.

I vårt län, Östergötland, lämnades försäkringsbolagets begäran om uppgifter beklagligt nog inte till planeringsenheten som normalt handlägger verksamhets- och produktionsstatistik.

De uppgifter som lämnades till försäkringsbolaget var felaktiga. Vad gäller rattfylleribrotten redovisades endast hälften av de brott som rapporterats vid myndigheten och som BRÅ anger i sin statistik.

Myndigheten sammanställer varje år officiella statistik över liknande frågor direkt efter årsskiftet och lämnar dessa till RPS. Bland dessa uppgifter fanns svaren på försäkringsbolagets frågeställningar, men dessa redovisades inte. Troligen hämtades uppgiften ur ett diarium där endast rattfylleribrottet registreras. När rattfylleriet är förenat med annat brott ex. bilstöld förs brottet i ett annat diarium. Det samma gäller rattfylleri där annan drog än alkohol använts.

Uppgiften i Folksams rapport blev därför starkt missvisande för polisen i Östergötland beträffande rattfylleribrotten. Länets polismän som under de senaste åren har gjort vår myndighet till ett föredöme i trafik- och nykterhetsövervakning känner sig troligen kränkta. Samtliga polismän i yttre tjänst har verkligen tagit ansvar för trafikövervakning. Antalet rapporterade trafikbrott per polis ligger högt över alla andra polismyndigheter. Detsamma gäller alkoholutandningsprov och rapporter för drograttfylleri.

Rapporten har väckt intresse hos flera tidningsredaktioner och bland allmänheten. Hur kan polisen i Östergötland försumma rattfylleriet är ofta frågeställningen. Det har varit svårt att argumentera mot Folksams uppgifter då det anses vara en forskningsrapport.

”…det är glädjande att vår myndighet ligger på topp i två klasser…….och vi önskar givitvis att Östgötapolisen även blev bättre på att haffa fler onyktra vid ratten ” säger bl.a. Berit Oscarsson, Folksam i Östergötland, i en intervju.

Bifogas statistik från BRÅ och Rikspolisstyrelsen som är officiell årsstatistik visar att polisen i Östergötland inte är sämst i landet vad gäller nykterhetsövervakning.

Polismyndigheten i Östergötland, Planeringsenheten

Ove Felixon

Redovisning av antal anmälda/rapporterade rattfylleribrott per 100 000 invånare i landet, länsvis för år 2002.
Västra Götaland 259
Västernorrland 248
Örebro 238
Blekinge 235
Norrbotten 234
Södermanland 230
Västmanland 222
Västerbotten 221
Gotland 220
Stockholm 215
Östergötland 215
Värmland 211
Dalarna 204
Skåne 200
Halland 197
Gävleborg 197
Uppsala 184
Kalmar 182
Jämtland 182
Kronoberg 174
Jönköping 159

Uppgifter ur BRÅ-officiella årsstatistik för år 2002, tabell 110.