Rikspolisstyrelsen

Polisen i Västra Götaland flyttar kommunikationscentral

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 16:42 CEST

Från den 2 juni kommer polispatrullerna i Bohuslän och norra Älvsborg att ledas från länskommunikationscentralen (LKC) i Göteborg.
Kommunikationscentralen i Uddevalla stängs samma dag och LKC som sedan tidigare ansvarat för sambandet i Göteborgsområdet tar över dess funktioner. Det är endast sambandet som flyttar den 2 juni. Polisen på respektive ort finns kvar som tidigare och är de som åker dit de behövs. Bemanningen i de olika orterna påverkas alltså inte av beslutet om ett LKC.
För den som ringer till polisen är det viktigt att ange vilken ort man ringer från, i övrigt kommer inte allmänheten påverkas av sammanläggningen av kommunikationscentralerna.

Polismyndigheten har tillsatt informatörer på LKC som kommer att sköta informationen under resten av året. En informationsdag för media planeras den 14 juni då ni bland annat får träffa de nya informatörerna. Inbjudan kommer gå ut till media i länet.

Den 28 september respektive den 28 oktober kommer även verksamheten på kommunikationscentralen i Skövde och kommunikationscentralen i Borås att flyttas till LKC i Göteborg.

Bakgrunden för beslutet att sammanlägga länets kommunikationscentraler är bland annat att effektivare utnyttja polisens resurser. Under 2005/2006 kommer polismyndigheten även att införa ett nytt radiosystem som hade blivit alltför kostsamt att installera på fyra olika platser. Beslut om sammanläggning har redan tidigare tagits på samtliga polismyndigheter i landet efter att statsmakterna uttalat att polismyndigheternas kommunikationscentraler måste effektiviseras.