Rikspolisstyrelsen

Polisen kraftsamlar mot den grova organiserade brottsligheten

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 13:44 CEST

Polisen vässar sin organisation för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Det Operativa rådet får en starkare roll, en ny tjänst som biträdande chef vid Rikskriminalpolisen inrättas och ytterligare 120 miljoner kronor anslås för kampen mot den grova brottsligheten.

- Vi ska effektivare utnyttja Polisens samlade resurser och tar krafttag mot den organiserade brottsligheten, säger rikspolischef Stefan Strömberg.

Den grova organiserade brottsligheten har ökat i styrka och komplexitet. Den organiserade brottsligheten är idag inte enbart ett storstadsfenomen, utan har spridit sig till allt fler orter i landet. Hot mot vittnen, poliser och åklagare har också blivit allt vanligare i syfte att försöka förhindra lagföring.

- Polisen gör redan nu stora insatser mot den grova organiserade brottsligheten, men för att denna brottlighet inte ska fortsätta att sprida sig över landet måste vi utveckla vårt sätt att arbeta, säger rikspolischef Stefan Strömberg.

Polisen kommer förstärka sina insatser på fyra sätt.

· Det Operativa rådet - som är ett samarbetsorgan inom Polisen mot grov
organiserad brottslighet - får en stärkt roll som forum av prioriteringar av insatser.

· Det inrättas en ny tjänst som biträdande chef för Rikskriminalpolisen med ett
övergripande ansvar för insatser mot den grova brottsligheten.

· Det satsas mer pengar till kampen mot den grova organiserade brottsligheten,
Under de närmaste tre åren kommer ytterligare 100-120 miljoner kronor att avsättas. Pengarna ska användas till gemensamma nationella insatser.

· Det Operativa rådet och den nye chefen vid Rikskriminalpolisen får i uppdrag
att vidareutveckla en nationellt strategi mot den grova organiserade brottsligheten.

Till den nya chefstjänsten vid Rikskriminalpolisen har Stefan Strömberg utsett Peter Tjäder. Han har varit chef för länskriminalpolisen i Skåne och ledde Skånepolisens arbete under MC-krigen.

- Med denna satsning kommer vi att kunna utnyttja våra resurser mer effektivt och satsningen ska resultera i konkret operativ verksamhet, säger rikspolischef Stefan Strömberg.

Fakta: Operativa rådet leds av Therese Mattsson, chef för Rikskriminalpolisen, och med i rådet finns bland andra chefen för länskriminalpolisen vid de större polismyndigheterna samt representanter för Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullen och Ekobrottsmyndigheten.
Informationsdirektör Anders Hagquist, 070-591 33 11 Pressekreterare Carolina Ekéus, 070-278 92 83

Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen.
Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.