Rikspolisstyrelsen

Polisen kraftsamlar mot prostitution och människohandel

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2010 10:50 CET

Polisen vässar sin organisation för att bekämpa prostitution, koppleri och människohandel. En stor utbildningssatsning görs, en metodhandbok tas fram, en funktion som nationell rapportör permanentas och 40 miljoner kronor öronmärks för satsningen.
- Satsningen mot prostitution och människohandel syftar till en snabbare handläggning av ärendena och fler fällande domar, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Den grova organiserade brottsligheten som inkluderar prostitution och människohandel har under den senaste tioårsperioden ökat i styrka, inflytande och komplexitet. Den utgör ett allvarligt samhällsproblem i Sverige och den organiserade brottsligheten tjänar stora pengar på att utnyttja och handla med människor under slavliknande former.

Det faktum att kriminella nätverk och grupperingar alltmer ägnar sig åt människohandel och prostitution, narkotikabrott och svartarbete ställer större krav på ett kraftfullt, effektivt och underrättelselett polisarbete.

Polisen gör en stor satsning på utbildning och metodutveckling. En vidareutbildning har skett av förundersökningsledare och utredare. Utbildningen kommer att fortsätta under hela 2010.
En metodhandbok för utredare och en utbildning för samtliga polisanställda tas fram. Syftet med utbildningen är att ökade kunskaper om människohandel, koppleri och sexköp och om hur dessa brott kan uppdagas och bekämpas.

- Bättre metoder och utbildning syftar till att fler personer döms för sexköp, koppleri och människohandel för sexuella ändamål. Vi ser redan nu att underrättelseinformationen ökar kraftigt efter den ökande satsningen på kompetensutveckling, säger Bengt Svenson.

Rikspolisstyrelsen har beslutat att en permanent funktion som nationell rapportör i frågor som rör människohandel inrättas. I den nationella rapportörens uppdrag ligger bland annat att samla uppgifter om omfattningen av människohandel till, i och genom Sverige, hur den kan förebyggas och bekämpas samt att årligen redovisa dessa resultat till regeringen.

Satsningen härrör från ett regeringsuppdrag där Polisen har tilldelats medel under tre år på totalt 40 miljoner kronor vara 30 miljoner ska användas för operativa insatser. Rikskriminalpolisens operativa råd kommer kvartalsvis följa upp insatserna för att bevaka hur arbetet fortlöper och eventuellt omfördela de avsatta medlen mellan insatserna.


Mer information:
Kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg, Rikspolisstyrelsen, 08-401 91 09.
Pressekreterare Carolina Ekéus, 08-401 90 07

Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.