Polisförbundet

Polisen måste ta ett samlat grepp för att komma åt den organiserade brottsligheten

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 09:45 CEST


Bara 4 procent av poliserna anser att Polisen arbetar tillräckligt mycket för att komma åt nyrekryteringen till kriminella nätverk. 2 av 3 poliser efterlyser också att Polisen ska bli bättre på att bekämpa seriebrottsligheten. Det visar en ny undersökning bland 1669 poliser som Polisförbundet presenterar idag.
- Ska vi långsiktigt komma åt den organiserade brottsligheten är det viktigt att få stopp på nyrekryteringen till kriminella gäng. Då är det viktigt att Polisen blir ännu bättre på att vara på de platser där unga i riskzon finns, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Men det räcker inte med att Polisen syns i skolor och på fritidsgårdar. Jan Karlsen efterlyser också en förändrad sekretesslagstiftning:

- Idag är lagen ett hinder. Ska samhället fånga upp unga i riskzon måste socialtjänstens möjligheter att lämna ut uppgifter till Polisen om unga i brottsförebyggande syfte utökas.

Av Polisförbundets undersökning framkommer också att över hälften, 52 procent, vill att Polisen ska satsa ännu mer på att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Jan Karlsen vill att en ny regering prioriterar en översyn av Polisens arbete mot den organiserade brottsligheten:

- Oavsett vilket block som vinner valet är det viktigt att den nya regeringen ser över Polisens arbete mot den organiserade brottsligheten. Idag har vi en organisation, (GOBEN), som har bidragit till ett stuprörstänk istället för ett ökat samarbete mellan polismyndigheterna. Detta leder i sin tur till informationstapp samtidigt som det blir svårare att bearbeta spaningsuppslag och underrättelser.

Ska Polisen långsiktigt komma åt den organiserade brottsligheten är det viktigt att Rikskriminalpolisen leder arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Undersökningen i korthet
• 15 procent av poliserna anser att polisen arbetar tillräckligt mycket med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

• 8 procent anser att polisen arbetar tillräckligt mycket med att bekämpa seriebrottsligheten.

• 4 procent anser att polisen arbetar tillräckligt mycket med komma åt nyrekryteringen till kriminella nätverk.

• 20 procent av poliserna är missnöjda med polisens samarbete med Försäkringskassan, 14 procent är missnöjda med samarbetet med Skatteverket, 10 procent är missnöjda med samarbetet med Kronofogden och 7 procent är missnöjda med samarbetet med Tullverket.

• På en skala 0-100 får polisens samarbete med Tullverket högst medelbetyg bland poliserna (67), sedan följer samarbetet med Kronofogden (61), Skolan (60), Socialtjänsten (57), Skatteverket (54) och Försäkringskassan (42).

Ladda ner undersökningen uppdelat länsvis och läs mer om Polisförbundets förslag på Polisförbundets webbplats www.polisforbundet.se

*Exquiro Market Research genomförde en postal enkät för Polisförbundets räkning i juni 2010. 1669 poliser besvarade enkäten.

För kontakt med Jan Karlsen kontakta:
Anna Erhardt, press- och informationsansvarig Polisförbundet
Tfn: 0709-42 99 85 E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se