Nättidningen Payback / Payback Sverige

Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 23:43 CEST

Bakgrund

Payback har tidigare skrivit om att JO öppnat en utredning efter att polisen utsatt en biker för olaga ID-kontroll och kroppsvisitering utan att brottsmisstankar förelåg. Den utsatta bikern har på egen hand anmält händelsen till JO. Se tidigare länkad Payback-artikel nedan.

Polisen medger bristande lagstöd!

Nu har Polismyndigheten inkommit med svar till JO rörande sin syn på polisinsatsen. Överraskande nog medger polisen att kroppsvisitationen företagits utan att erforderligt lagstöd förelegat! Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att “Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

Polisen anmärker slutligen att den initiala inrapporteringen vid händelsen kunde varit mer utförlig samt att Polisområdet har för avsikt att informera poliser i yttre tjänst kring förutsättningarna för tillämpningen av Polislag 19 samt vikten av en tydlig avrapportering och dokumentation.

Kommer ni ihåg vad Payback bland annat skrev om tidigare: Sätt rättssäkerheten i första rum och återutbilda varenda polis i vad polisen får och inte och börja straffa ut varenda polis som inte håller sig inom lagen! Se: http://www.payback.name/?p=17889

Paybacks kommentar

Bikers är inte bortskämda med att Polisen medger misstag (läs: aldrig) och att de handlat olaga, utan att lagstöd förelegat för en insats. När så sker två gånger på kort tid blir man närmast chockerad! Det är dock väldigt positivt och förtjänar stort beröm för polisen att så nu är fallet! Först skedde detta i samband med en olaga husrannsakan hos en klubb och nu i samband med en olaga kroppsvisitation! Bra arbetat! Fortsätt så!

Vi vill härunder även utdela ett stort beröm till Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg som i båda fallen uttalat sig i Polismyndighetens namn och författat JO-svaren! Det är trevligt att se att polismyndigheten fått tillgång till en jurist som faktiskt förstår innebörden i begreppen rättssäkerhet och rättfärdigheten och står upp för att alla har rätt att behandlas lika inför lagen! Så även bikers! Mycket bra jobbat!

Vad är det då vi ser? Är detta inledningen på en ny fas för bikers att polisen tänker arbeta med lagen som rättesnöre för första gången? Självklart är det ännu för tidigt att uttala sig om det är en ny trend eller om det är undantagsfall men oavsett så har vi nu under kort tid sett två olika fall där polisen medgett felaktiga och olaga insatser mot biker vilket är mycket glädjande! Å lika snabba som Payback är att fördöma felaktiga polisinsatser ska vi självklart vara stora och vara lika snabba att berömma Polismyndigheten när de gör rätt! Det är ju det Payback vill och hela tiden har strävat efter – att få polisen att arbete mot bikers såväl som alla andra medborgare utefter lagen!

Paybacks tidigare artikel om ärendet:
Ännu en JO-utredning mot polisen gällande en biker som kontrollerats och visiterats utan lagstöd!
http://www.payback.name/?p=17573

Polisen medger olaga husrannsakan mot mc-klubb:
http://www.payback.name/?p=17914

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name