Nättidningen Payback / Payback Sverige

Polisen, Media, Mega och Ebba: Del 1

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2010 00:33 CEST

Nättidningen Payback har för avsikt att, under sommaren, genom en serie olika artiklar, speglande tre olika händelser, gå till bottten med det förljugna, vinklade och det uppenbart, organiserat, kriminella beteendet inom svensk media och svensk polis år 2010. Payback kommer att granska svensk medias medvetet vinklade artiklar samt bortcensurerande av alla historier som inte är politiskt korrekta eller visar på en verklighet som inte får skildras.                       
Vidare kommer Payback att avslöja hur Svenskt Polisväsende idag, ensamt eller i samarbete med kommunalanställda, otillåtet utövar direkt olaga påtryckningar i avsikt att stigmatisera enskilda klubbmedlemmar och via omöjliggörandet av legala arbeten försöker tvinga mc-medlemmar ut i arbetslöshet och kriminalitet.

Payback inleder sommarens reportage med att övergripande granska jätterazzian i Göteborg och den därtill skyldiga tjallaren Mikael "Mega" Johannessen. I nästa del av historien kommer Megas och hans hustrus, Ebba Broberg Johannesens, (o)moral att sättas i fokus. En historia som media vägrat publicera sanningen ikring kommer för all framtid att döda bilden av de två, små oskyldiga lammen. Nu börjar vi:

Det medialt uppmärksammade fallet kring razzian hos Hells Angels, Göteborg, har nu fått sitt rättsliga efterspel och har visat sig vara ännu en akt av desperat polisidioti. Desperat? Ja! För nio månader startades nio stycken aktionsgrupper upp med spetsen riktad mot landets mc-klubbar.
Resultatet av aktionsgruppernas arbete under nio månaders kan inte sägas vara någonting annat eller mer än en tummetott. 92 anhållna personer varav två personer är fällda för brott. Se: http://www.unt.se/uppsala/atta-aktionsgrupper-runt-om-i-landet-973275.aspx

Anhållanden? Sedan när blev anhållanden ett mått för framgångsrikt brottsbekämpning? Är inte faktisk lagföring det adekvata begrepp som borde användas i sammanhanget? Vittnar inte 90 av 92, eller 97,8 %, av alla anhållanden som inte lett till någon form av praktiskt resultat om ett kapitalt fiasko? Att aktionsgrupperna inte förmår fyller den funktion som avsetts? Jo, självklart är det så. Därav också insatsen i Göteborg och den alltmer tilltagande desperationen och frustrationen inom Svenskt Polisväsende.

Ty alla bluffar kommer till ett läge där förr eller senare en motpart kommer att syna dina kort. Nu har aktionsgrupperna varit igång så länge att en skrälldus av lagförda personer borde kunnat redovisas. Istället finns två lagföringar..Lagföringar som med all säkerhet kunnat ske inom ramen för sedvanligt polisiärt arbete. Ett faktum som polisen också är högst medvetna om och därför måste gripa till mediala åtgärder för att understödja  de utökade styrkorna och det tillförda kapitalet. Vad gör man då i ett läge då man inte kan redovisa resultat? När det för alla blir alltmer uppenbart att den bild av mc-klubbar som organiserade brottsyndikat inte stämmer med verkligheten? Jo, man försöker en desperat ”Mega”-bluff! En bluff i en sådan omfattning att media bara kan stå bredvid, applådera och drägla över den merförsäljning av lösnummer insatsen kommer att medföra. Vilken tidning skulle i ett läge av en enorm extraförsäljning välja att passa och istället granska nödvändigheten och resultatet av en sådan polisiär pr-bluff? Ingen, ty ingen tycker om att skjuta sig själv i foten. Det framkallar kroppssmärta som ”Mega” uttrycker saken…

"Det här är en av de största framgångarna i kampen mot organiserad brottslighet och den troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella". Så rubricerade polisen instasen i Göteborg!?? Efter flera månaders spaningsarbete byggt på en tjallares uppgifter slog 300 poliser, nationella insatstyrkan, kronofogde, ekobrottsmyndigheten, tre helikoptrar och monsterbilen Sandcat till. I efterdyningarna vidtog därefter en teknisk undersökning. 21 personer anhölls. 6 stycken åtalades för misshandel och rån och under veckan som gick hölls rättegången.

Säkerhetsbågar, massiv polisbevakning utanför och innanför tingsrätten samt kroppsvisitation av alla rättegångsbesökare. Varför? När fritogs en mc-kille senast? När grep mc-killar till våld senast i en rättegångssal? Nej, allt är en medialt understödd demoniseringskampanj riktad mot mc-klubbarna. Ty det är det enda effektiva vapen polisen egentligen besitter gentemot mc-klubbarna. Då de inte kan uppvisa faktiska lagföringar ersätter de framgångsrikt brottsbekämpning med mediauppmärksamhet. En taktik som kan fortsätta bara så länge media tillåter och understödjer taktiken och avhåller sig ifrån att undersöka verkligheten bakom.

Nu kommer vi till sakens kärna. MC-klubben visar upp ett av ”Mega” underskrivet kontrakt som bland annat stadgar att alla medlemmars föremål, bärande klubbens märke och/eller logotype, ägs och uteslutande tillhör klubben och ger vid medlemskapets upphörande klubben rätt att återta varje sådant föremål oavsett var föremålen befinner sig. Den bil, motorcykel samt de elektroniska prylar som klubbmedlemmar anklagas för att ha rånat tjallaren på visar sig därför vara klubbens rättmätiga tillgångar. Det framgår klart och tydligt i kontraktet varför återtagandet av föremålen också var helt juridiskt korrekt.

Är sådana regelverk ett vanligt förekommande fenomen inom mc-kulturen eller är det specifikt för mc-klubben ifråga, är då knäckfrågan? MC-klubbar är inga oorganiserade, kriminella vildar såsom media och polis alltid försökt påstå. MC-klubbar är välorganiserade föreningar som alla lever efter regelverk. De olika reglerna kan skilja sig åt och ha olika namn. Stadgar, regelverk, medlemsregler, by-laws men de har alla vissa generella och grundläggande principer gemensamma. De reglerar alla in- och utträde ur föreningen, inkluderande regler för tatuerande av ett exit eller ”OUT-datum för utträdet ur föreningen samt för återlämnade av artiklar med föreningsloggor. Avtalen kan vara skriftliga eller muntliga. Enskilda eller ingående i ett regelverk gällande generellt för alla medlemmar. Således kan vi fastslå att kontraktet ifråga inte är något specifikt fenomen utan istället standard inom mc-kulturen. Regler som därför kan sägas vara generella och väl falla inom sedvanerätten.

Visste då inte ” Mikael "Mega" Johannessen” om dessa regler? Jo, självklart! Ett kontakt med Megas underskrift förevisades också i rättegången. Ett avtal är ett avtal och är självklart gällande enligt avtalsrättslagens stadgade ”Pacta Sunt Servanda” – Avtal skall hållas! En person återgav händelseförloppet vid Megas utträde som följer: Två av dem erkände att de varit hemma hos 47-åringen och tagit hand om klubbprylar.
- Vi fick dem, vi tog dem inte berättade medlemmen. Han tog på sig hela ansvaret för tatueringen Out och hämtningen men menade att allt skett med den utslängde 47-åringens medgivande och mot bakgrunden av kontraktet och regelverket inom föreningen.
- När han stående i vår gillestuga fick beskedet om att han var Out, blev han askgrå i ansiktet och jag tyckte uppriktigt sagt synd om honom.
- Då frågade jag honom om det inte var lika bra att få bort tatueringen och att vi hämtade hans saker gemensamt och då sa han ja.

Direkt efter rättegången försattes samtliga sex åtalade på fri fot under det att kammaråklagare Per-Håkan Larsson lät meddela: "De har berättat en detaljerad historia som håller även om målet skulle gå vidare till hovrätten, därför fanns inte längre skäl för att hålla dem häktade".

Kvar står polisens fullständiga och kapitala misslyckande. En oerhört kostsam razzia följdes upp av en väldigt dyr rättegångsprocess. Allt i avsikt att dölja det faktum att polisen inte har någonting att komma med som bevisar att någon enda mc-klubb i Sverige är en kriminell organisation som sysslar med organiserad brottslighet. Polisen spelar ett väldigt högt spel med kastandet av trumf till höger och vänster med razzior, mediaexponering och förtal som enda vapen och där insatserna är skyhöga. De vet utmärkt att skulle någon välja att syna korten skulle de avslöjas i samma stund. Därför, spelar de högt med mediala utspel. Därför är också mc-klubbarna det utvalda målet då de bär väldigt väl synliga identifieringssymboler.

Låt oss avslutningsvis granska ”Mega”. En person som media valt att skildra såsom ett offer. En person som gjort egna affärer i klubbens namn, dragit på sig skulder och blivit uppmanad att reda ut sina affärer. Ett försök som misslyckades varpå han blivit utesluten. En person som frivilligt gått med på, att i enlighet med föreningens regler, få tatuerat ”OUT”. En person som tillsammans med sin hustru medverkat när klubben fick tillbaka klubbens tillhörigheter men i efterhand konstruerat en annan, för sin egen del, fördelaktigare historia.

En person som själv är dömd till två års fängelse för grov misshandel för att ha spänt fast en annan person i ett skruvstycke för slipmaskinsborttagning av en tatuering. Varför har media valt bort att skriva om detta faktum? Varför har media medvetet valt att framställa "Mega" såsom varande ett helgon och ett oskyldigt offer? Jo, för det fyller ett syfte vars ändamål är att inför allmänheten framställa mc-klubbarna såsom stora stygga vargen och "Mega" som ett oskyldigt lamm när istället "Mega" och hans hustru är de två små grisarna i sammanhanget..

Mega är en person utan några som helst skrupler och i avsaknad av all form av moral. En person som under polisens beskydd degenerarerat svårt i såväl moral som tidigare hårdhet. Hur omoralisk han och hans fru egentligen är kommer jag att överlåta på en tredje person att berätta i del två av historien om Polisen, Media, Mega och Ebba. Missa inte fortsättningen!! En artikel som obönhörligt kommer att avslöja den fulla vidden av parets omoral! En historia som media medvetet valt att inte berätta!

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

Relaterade artiklar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/facit-av-jaetterazzian-i-goeteborg-427990

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/genmaele-till-goeteborgs-posten-gp-421898

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/angaaende-polisens-razzia-i-goeteborg-414723

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Jag är även ordförande för Frihetspartiet med ansvar för partiets officiella skrivelser samt adminstrationen.