Nättidningen Payback / Payback Sverige

Polisen, Media, Mega och Ebba – Del 2

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2010 00:47 CEST

I den andra delen av historien om ”Polisen, Media, Mega och Ebba” ska vi ta en ung, utsatt kvinnas berättelse som utgångspunkt och sätta in den i ett större sammanhang. Vi kommer att gå till botten med tjallaren Mikael ”Mega” Johannessen och hans hustru Ebba Broberg Johannessons (o)moral. Vi kommer att visa på medias stora intresse för den 21-åriga kvinnans öde i Thailändskt fängelse och hur samma intresse omedelbart slocknade  när det visade sig att polistjallaren”Mega” och Ebba grovt utnyttjat och bedragit såväl 21-åringen som alla medkännande människor, som i god tro skänkte bedragarparet pengar. Gåvor, i tron att de kunde hjälpa den stackars kvinnan att dels komma ut ur fängelset och dels få henne hem till Sverige. Vi skall visa på vilka stora summor tjallarparet tillförskansade sig själva och hur de dessutom tog lån och krediter i kvinnans namn. Vi skall visa att polisen lade ner förundersökningen om grovt bedrägeri och urkundsförfalskning, trots uppenbara bevis, när Mega och Ebba beslöt sig för att tjalla och hur locket lades på media i samma ögonblick. Men först låter vi den 21-åriga kvinnan själv komma till tals och berätta sin historia:

Bakgrund

Det hela började med att jag blev fängslad i Thailand och blev dömd till 15 månaders fängelse. Behöver inte gå in i detaljer för det relevanta startade när Ebba kom ner och besökte mig i fängelset. Hon kom för att hjälpa mig och hon lovade att hon skulle få ut mig ur fängelset och att jag skulle komma hem på snabbaste och säkraste sätt. Hon berättade även då att det fanns många som brydde sig och samlade in pengar till mig för att jag skulle komma hem. Pengar som skulle gå till borgenssumman, advokat samt andra kostnader så som mutor, polis osv.

Hon åkte hem och jag löstes ut mot borgen och jag fick förlita mig på Ebba för det var hon som var min länk till friheten. Tiden gick och pengar samlades in via vänner, fester som hölls och människor som ville visa sitt medlidande. Ebba hade ansvaret över pengarna, som alla hade gett henne fullaste förtroende för.

Ebbas plan var att få ut mig ur landet på illegalt sätt. Detta gick hon bakom ryggen inför de människor som engagerade sig, och hävdade istället att pengarna gick till advokater borgen osv.

Jag litade på Ebba till hundra procent. Skräcken att riskera 7 års fängelse på Bangkok Hilton och det hoppet hon gav mig att få komma hem till Sverige, fick mig i det läget att göra allt.. Så därför anförtrodde jag mig hennes planer att fly landet.

Det gick ett par månader och Ebba skickade ner en kille som skulle hämta hem mig från Thailand med medhavande pass som skulle stämplas illegalt. Men jag blev lurad. Jag stod på Bangkoks flygplats med hoppet om att få komma hem och killen som hade blivit nerskickad stack hem och lämnade mig i Thailand utan förklaring.

Jag flyttade då upp och bodde i djungeln med det thailändska folket, för jag hade knappt några pengar att leva för och detta var mitt enda sätt att överleva på grund av Ebbas svek .

Ebba hörde av sig igen och var vansinnig på mig och hävdade att jag inte ville hem, enligt killen hon hade skickat ner hade han berättat detta, men faktum va att det var ett påhitt från hans sida för att rädda sitt eget skinn. Ebba manipulerade mig och sa att hon fortfarande ville hjälpa mig att komma hem och fick mig att tro att allt var mitt fel. Jag lyssnade och fortsatte att manipuleras av henne och nästa steg var att få ner mig till en krigszon i gränsen mellan Thailand och Malaysia. Där skulle jag fly via en annan person som var en av hennes kontakter. Även denna gång blev ett bakslag och jag fick åter återvända till Phuket och invänta min nya rättegång där risken att bli fängslad igen var hög.

Ebba hörde av sig igen och denna gången var det mycket prat om att pengar behövdes, annars skulle jag aldrig komma hem. Jag fick dåliga vibbar redan då men kände ändå inte för att avvisa henne, då faktum var att hon hela tiden hade gett mig hopp och jag lät mig manipuleras.

Hon fortsatte att samla in pengar och hon styrde allt det ekonomiska själv. Varje gång jag ifrågasatte henne vart pengarna gick så fick hon plötsligt migrän och kunde inte prata.

Ebba slutade att höra av sig och jag bestämde mig för att invänta den nya rättegången som skulle hållas den 24:e december.

Jag gick upp i High Court den 24e dec 09, med fasan att bli fängslad. Men med änglavakt och många människors stöd och hjälp friades jag med villkorlig dom och fick åka hem till Sverige den 31 Jan 10. Dessa människor hade ingen koppling till Ebba, då faktum var att de insamlade pengarna hade Ebba stoppat i egen ficka och de pengar som hade behövts för min frigivning hade en svensk man, boendes i Thailand lagt ut ur egen ficka.

Tillbaka i Sverige

Efter en kort tid av ihopsamlande, tillbaka i Sverige, så började postlådan att fyllas med inkassokrav, delgivningskvitto från kronofogden och annat, så jag började förstå att något var fel. Ebba hade under tiden jag varit frihetsberövad tagit ut lån och krediter i mitt namn på runt 100 000 kr. Jag bestred lånen och skulderna och gjorde en polisanmälan. Jag började själv ta tag i myndigheter och luska fram i efterhand vad det var hon hade gjort och detta fick alla bitar att falla på plats. Jag kände mig grundlurad och samtidigt förstod jag inte hur hon hade haft hjärta att utnyttja mig i en sådan utsatt situation jag hade befunnit mig i.

Jag ställde mig frågan många gånger och jag kan nog aldrig veta exakt hur hon tänkte, men troligtvis med vetskap av vad hon hade gjort så kunde jag utgå från att hon är en människa som saknar empati och som skulle kunna vandra över lik för att komma åt pengar. Nollorna i hennes spel hade blivit för många och då spelade det för henne ingen roll att sparka på någon som ligger ner.

Rättsligt

Jag kallades på förhör hos polisen och berättade vad jag hade blivit utsatt för. Ärendet skickades över till Gbg och därifrån meddelades jag att de inte tänkte inleda en förundersökning. Med solklara bevis mot Ebba och med det faktum att jag hade varit frihetsberövad valde polisen att ändå inte inleda en förundersökning och detta blev ett stort frågetecken för mig.

Jag överklagade till Åklagarmyndigheten i Gbg och meddelades kort därefter att det skulle ses över och att jag skulle kallas på nytt förhör.

Detta förhör väntar jag på i dagsläget och jag hoppas att Ebba kommer att få stå till svars för det hon har gjort och att jag ska få upprättelse.

”Den 21-åriga kvinnan”

Länkar till några av medias tidigare artiklar kring den 21-åriga kvinnan publiceras efter artikeln.

Ytterligare information kring Ebba och Megas handlande som den 21-åriga kvinnan i samarbete med en vännina önskat klargöra efter den ovanstående skrivelsens tillkomst: Ebba tillskansade sig den 21-åriga kvinnans exklusiva yrkesutrustning, sålde densamma och behöll pengarna för egen räkning. Detta gjorde att kvinnan vid hemkomsten till Sverige stod utan möjlighet till försörjning!

Ebba skaffades sig även tillgång till 21-åringens portfolio innehållande betyg, CV och andra privata papper vilket medförde att Ebba kunde ta över den 21-åriga kvinnans identitet och erhålla kredit och lån i kvinnans namn.

Ebba erhöll även pengar för stämplar i 21-åringens pass belöpande sig på 50 000 kronor, pengar till biljett för den nedresande mannen som skulle hjälpa kvinnan ut ur Thailand (vilket inte skedde) samt 10 000 kronor för att betala butiksägaren i skadestånd. Detta var åtgärder och pengar som Ebba uppgav var nödvändiga för 21-åringens frigivning. Detta var också pengar som Ebba och Mega behöll helt och hållet för egen räkning...

Till slut tvingades istället en svensk man boende i Thailand, ur egen ficka mot löfte om att få tillbaka pengarna ur de insamlade medlen i Sverige, betala den 21-åriga kvinnans skadestånd till butiksägaren samt borgenspengarna. Den svenske mannen har inte fått ett öre av den utlovade ersättningen från Ebba och Mega till dags dato! Dock har andra människor, människor med bibehållen moral, empati samt en sund känsla för rätt och fel sett till att samla ihop pengar så den godhjärtade mannnen i Thailand gått skadelös ur denna sorgesamma historia!

Nättidningen Paybacks kommentar:

Den 21-åriga kvinnans mamma polisanmälde Ebba den 4 januari 2010 för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning, gärningar som kunde äga rum med hjälp av tillgång till den 21-åriga kvinnans pass. Anmälan gjordes i Jönköping som flyttade över anmälan till Göteborg då det var platsen där Ebba utfört de brottsliga bedrägerierna samt urkundsförfalskningarna. 

Mega och Ebba beslöt sig för att tjalla och polisanmälde mc-klubben den 19 mars för rån och misshandel. Polisinspektör Malin Axelsson, Kortedala, Göteborg, beslöt därefter den 9 april att inte inleda förundersökning trots uppenbara och entydiga bevis för Ebbas skuld.

Media var under hela ärendets gång informerad men var inte längre intresserade av att skriva en rad om fallet. Det plötsligt uppdykande ointresset sammanföll således direkt med att goltupparna beslutat att byta sida och försöka hämnas på sina forna brödrar i mc-världen. Den 21-åriga kvinnan gav dock inte upp utan beslöt sig för att överklaga beslutet att inte inleda förundersökning till Åklagarmyndigheten i Göteborg. Den 26 maj fattade åklagaren beslut att förundersökning skall inledas.

Där ligger ärendet nu och vi får avvakta vidare händelser. Det väsentliga i sammanhanget är medias och polisens samarbete och skyddande av Ebba och Mega. I nästan samma ögonblick som paret beslutar sig för att tjalla upphör allt medialt intresse av den 21-åriga kvinnans vidare öde och samtidigt beslutar polisen trots uppenbara bevis för parets skuld att lägga ner förundersökningen… Detta är ett uppenbart bevis för den länk som finns mellan medias skrivelser och polisens särintressen. De är direkt samordnade i tiden och trots medias kunskap om vilka djupt omoraliska individer som blivit polistjallare väljer media medvetet bort historien och det ofta hänvisade uppenbara ”allmänintresset”. Allmänintresset av att ta del av och få en allsidig syn på de personers moral vars hämndbegär utmynnade i tidernas största polisinsats mot en enskild mc-klubb. Media väljer bort att fortsätta skildra 21-åringens öde för att istället fullt ut kunna koncentrera skriverierna, och rikta dessa, mot razzian på mc-klubben ifråga. En razzia som för övrigt, i efterhand, visade sig bli en tummetott. Ett oerhört kostsamt spektakel blott. I media såväl som i rättssalen.

Frågan är nu om polisen lovade Mega och Ebba fullständig straffrihet varpå utredningen kring deras gärningar snabbt lades ned och media fick en direkt order om att inget mer skriva i fallet?? Den enda missen i protokollet visar sig i så fall vara att åklagaren inte, nödvändigtvis av samma tradition som media, ställer sig på polismaktens sida och faktiskt tar upp fallet till prövning igen. Någon gång spricker den starkaste kedja när en länk är smidd svagare tillhopa med de övriga…

Faktum kvarstår dock. Mega och Ebba är genomruttna människor. De utnyttjar en utsatt kvinnas situation för att själva sko sig. Lämnande kvinnan kvar i Thailand gåendes ett okänt öde till mötes. Ebba, som ni kan se via de upplagda länkarna, har även i media velat framställa sig som en oförvitlig, helgonlik person. Rättrådig och beredd att göra allt för sina medmänniskor. Verkligheten visar istället på en djupt förkastlig kvinna som helt samvetslöst är beredd att utnyttja envar för sina egna, egoistiska syften. En kvinna som är gift med en tjallare, Mega. Mega, som i allt varit Ebba behjälplig och på mc-klubbsfester och evenemang via sina personliga kontakter samlat in pengar som paret själv behållit. Pengar uppgående till omkring 200 000 kronor utöver de 100 000 kronorna som paret lurat av den 21-åriga kvinnan via lån och krediter i hennes namn. Kan ni tänka er en mer vedervärdig människa? Detta är den person, naken och avklädd inpå bara skinnet i sin absoluta omoral, som media och polis hjälpts åt att ge en hjältegloria. En person som inte ens besitter den minsta lilla gnutta av anständighet. Så är också detta en historia om en tjallares moral!! Ty en person som är beredd till sådana låga handlingar mot sina brödrar och medmänniskor har inte heller någon som helst medkänsla med någon annan än sig själv. En tjallare är och förblir det lägsta på vår jord. De saknar all form av levnadsberättigande! Jag väljer att citera Jan Myrdal: ”Alla har vi våra svagheter. Dessa svagheter bör vi förstå; människor bör hjälpa och stödja varandra. Ett fyllo eller en knarkare behöver hjälp. En tjuv, en mördare är en olycklig människa vars namn och foto aldrig borde publiceras. Men en angivare är något annat. En angivare har inget människovärde. En angivare har frivilligt ställt sig utanför varje gemenskap.”

Till historien hör också att paret tecknade en mycket hög stöld och brandförsäkring på vad som i pressen kallats ”nybyggd villa”. I verkligheten var fastigheten bara ett skal. 2 dagar senare ”råkar” golvmaterial för 100 000 kronor samt badrumsutrustning för flera hundra tusen kronor bli stulna. 14 dagar senare brinner villan ner till grunden. I normala fall hade försäkringsbolaget dragit öronen åt sig och vägra utbetala ersättning. Så inte i Megas och Ebbas fall. Här utbetalades ersättning snabbt och enkelt utan problem. Trots att branden uppenbarligen inte uppstod på naturlig väg. Alla människor som har haft med försäkringsbolag att göra vet att oberoende hur glasklart läget än är så är det som att krama blod ur en sten att få ut ersättningen. Men för bedragarparet var detta inget problem trots att de själva borde varit de mest misstänkta i fallet då ersättningen översteg värdet av fastigheten vid brandtillfället. Med bakgrund av vad ni nu vet, kära läsare, om parets bakgrund: Vem tror ni stal materialet och tände på fastigheten för att få ut försäkringsvärdet?

En annan sak att betänka är att Mega och Ebba via vittnesskyddet har rätt att kräva samma levnadsstandard som före tjallartillfället i resten av sitt liv. En standard som kan tänkas vara rätt hög med tanke på de summor som de lurat, stulit och bedragit andra för. Dessa personer kommer således att försörjas av staten i resten av sitt liv. Anser ni det rätt, kära läsare, att dessa människor med skattemedel skall försäkras om ett gott liv i vardera 35 år framåt??

Är det fortfarande någon som förundrar sig över att ”Mega” blir utslängd ur mc-klubben? Är det fortfarande ens någon som tror på någon klubbmedlems skuld och inte förstår att alltihop istället är ett påhitt av en till ytterlighet sjuk människa? En människa som länge kunnat skott sig på andras bekostnad men nu inser att klockan är slagen och som den fega person han är kryper in under mamma polisens kjolar och söker beskydd? Varför skall någon sätta någon som helst tro på personens historia? Mega är ju en mytoman och bedragare! En bedragare som via sina gärningar samlat på sig så många olika fiender att en utredning av ett mordförsök på honom och/eller hans fru torde överskugga Palmeutredningens då Mega säkert har långt fler naturliga fiender!

Avslutningsvis vill jag också tillfoga en kommentar rörande min tidigare publicering av bild på ”Mega” och för att förekomma dagens bildpublicering på Ebba och Mega på Nättidningen Payback, www.payback.name: En del har gjort anmärkning på att jag publicerat/publicerar bilder på paret ”Mega” och Ebba på grund av att de erhållit skyddad identitet. Till dessa vill jag bara säga att bland annat alla de stora kvällstidningarna har med jämna mellanrum genomgångar med bild och namn på vilka som är medlemmar i olika mc-klubbar. Inte en gång har dessa tidningar tagit någon som helst hänsyn till huruvida mc-killarna har skyddad identitet eller ej. MC-kulturen har nu ett eget forum för att kunna publicera informationen och sanningen kring mc-kulturen och varför skulle vi/jag då visa en hänsyn som aldrig tidigare visats oss? Media och press har bestämt spelreglerna och jag publicerar i samma anda och med exakt densamma hänsyn tagen.

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

För styrkande av uppgifternas äkthet kontakta advokat Anders Lindstrand. Telefon: 031-701 79 eller 0730 -31 15 00

Länkar till några av medias tidigare artiklar kring den 21-åriga kvinnan:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=2630612

http://www.ut.se/nyheter/fangslad-ulricehamnstjej-kan-losas-ut-for-100-000-kronor(1136217).gm

http://www.bt.se/nyheter/ulricehamn/arkiv-hor-ulricehamnskvinnan-beratta-om-tiden-i-thailandska-fangelset(1158714).gm

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Jag är även ordförande för Frihetspartiet med ansvar för partiets officiella skrivelser samt adminstrationen.