Rikspolisstyrelsen

Polisen medverkar vid viltolyckskampanj i augusti 2003

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 19:25 CEST

Polisen medverkar vid viltolyckskampanj i augusti 2003
Under vecka 35, den 25-31 augusti genomför SES-gruppen (Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan) en informationskampanj med syfte att förebygga viltolyckor. Kampanjen omfattar 19 län varav ett av dessa är Östergötland. Kampanjen ska leda till att trafikanterna ökar medvetandet om viltförekomsten, anmälnings- och markeringsskyldigheten, så att lidandet för skadade människor och djur minskar.

Polisen medverkar vid viltolyckskampanj i augusti 2003
Under vecka 35, den 25-31 augusti genomför SES-gruppen (Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan) en informationskampanj med syfte att förebygga viltolyckor. Kampanjen omfattar 19 län varav ett av dessa är Östergötland. Kampanjen ska leda till att trafikanterna ökar medvetandet om viltförekomsten, anmälnings- och markeringsskyldigheten, så att lidandet för skadade människor och djur minskar. Under september är risken för viltolyckor extra stor. Då pågår älgbrunsten och rörligheten hos älgarna ökar. Svamp och bär lockar under samma tid ut många människor i skogarna, samtidigt som jaktsäsongen har inletts.

Målsättningen under kampanjveckan är att minst 100 000 trafikanter ska informeras och att informationsmateriel ska delas ut till dem. En långsiktig målsättning är att genom information förmå trafikanterna att inse hur stor kollisionsrisken med vilt är och därmed också förstå hastighetens betydelse.

Polisen kommer vid trafikkontroller under veckan att dela ut en informationsfolder. Den visar hastighetens betydelse vid en kollision med vilt. Polisen kommer också att vid körkortskontroll fråga om viltmarkeringsremsa finns i bilen. Om den inte finns kommer en remsa att delas ut.

Den 25 augusti kommer ett åskådningsekipage från Älgskadefondsföreningen med älg, vildsvin och rådjur att finnas på Stora Torget i Motala. Det kommer också att finnas polis och eftersöksjägare på plats.