Avesta kommun

Polisen och kommunen har levt upp till trygghetsskapande medborgarlöften

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 15:09 CEST

Under tre månader genomförde polis och kommun i samverkan aktiviteter för att leva upp till de medborgarlöften som undertecknades den 1 december förra året.

-Det är en stor framgång med de medborgarlöften som genomförts, med polisiär synlighet och trygghetsskapande insatser i Krylbo och Avesta centrum, säger Lars Isacsson, kommunalråd, Avesta kommun.

Även Mattias Skarp, Polisområdeschef och Thomas Nordström, kommunpolis tycker att medborgarlöftena har infriats, med ett gott resultat.

Medborgarlöften är en del av den nya polisorganisationen för att komma närmare medborgarna i kommunen. Medborgarlöften ska på sikt:

 • Öka tryggheten
 • Förebygga brott
 • Öka lokalsamhällets delaktighet och inflytande
 • Stärka förtroendet för polis och kommun
 • Medborgarlöftena i Avesta var de första i länet att undertecknas, och utformades så här:

  Polisen lovar att:

  • 1.Öka närvaro i området kring Ponsbachs väg
  • 2.Öka synlig patrullering i Avesta centrum

  Avesta kommun lovar att:

  Följa polisens arbete samt medverka vid en trygghetsvandring i området kring Ponsbachs väg.

  Medborgarlöftena skulle utföras under perioden 20160201-20160430.

  Uppföljningen vi Lokala brottförebyggande rådet visar att medborgarlöftena genomförts. Polisen har fört statistik över antal trygghetsskapande aktiviteter i Krylbo och i centrum. Resultatet är hög närvaro i de båda områdena.

  Utvärdering av medborgarlöften ska genomföras under hösten 2016, med återkoppling till de som medverkade i framtagandet av löftena.

  En av aktiviteterna som genomförts i samverkan är trygghetsvandringen på Ponsbachs väg med omnejd. Trygghetsvandringen resulterade i ett protokoll med åtgärder som Avesta kommun ska hantera. Nya Byn fick också en rad åtgärder att utföra. Det handlar om förändring av belysning, beskärning av buskar och träd och säkerhetsåtgärder vid Nya Byns lekplats. Trafikproblem som boende i Krylbo upplever kommer polisen att arbeta vidare med.

  Från Avesta kommuns sida finns också åtgärder planerade utifrån ”Program för Krylbo – Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel”.

  Avesta kommun och polis är överens om att fortsatt trygghetsarbete kring Krylbo och Avesta centrum är nödvändigt och att ett uthålligt arbete krävs för att nå framgång. Även om årets medborgarlöften är avslutade så kommer fortsatt samverkan och arbete ske.

  Presskontakt

  Lars Isacsson

  Kommunalråd

  Tel:0226-64 50 05

  E-post: lars.isacsson@avesta.se

  Thomas Nordström

  Kommunpolis

  Tel: tel:010-567 18 85

  E-post: Thomas-k.nordstrom@polisen.se

  När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
  Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.