MHF

​Polisen på rätt spår

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 15:59 CET

Det är glädjande nyheter för alla som arbetar med trafiksäkerhet att Rikspolischefen Dan Eliasson nu efterlyser ett stort antal nya poliser. Ett av skälen som anges är att resurser går åt till den uppkomna migrationssituationen. Rikspolischefen menar att resurserna behöver förstärkas för att annan viktig verksamhet inte ska drabbas.

Personalbehoven har inte varit okända. Vi inom MHF har länge sett utvecklingen och efterlyst en sådan satsning. Enkla mätningar visar till exempel att antalet nykterhetskontroller dramatiskt har minskat de senaste åren, där det av allt att döma både handlar om prioriteringar och en konkret brist på trafikpoliser.

MHF och många med oss är av den bestämda uppfattningen att trafikpoliser behöver ha särskild specialistkompetens. Det är alltså inte bara en fråga om antalet poliser, det är också en mycket central kompetens- och utbildningsfråga. Där har vi samma uppfattning som Lena Tysk, chef för Polisens Utvecklingscentrum Mitt, som skrivit ”Slutrapport översyn av polisens trafikverksamhet”. Rapporten visar att det minskande antalet poliser med särskild trafikkompetens riskerar att skada hela arbetet för en säkrare trafik. Enligt polisens egna uppgifter är en av fem poliser med specialistkompetens borta inom fem år om inget görs.

För att upptäcka andra brott är arbetet med trafikövervakning en bra väg. Det finns en klar korrelation mellan övrig brottslighet och trafik, eftersom de flesta kriminella trots allt förflyttar sig med bil. Erfarenheter från flera polisdistrikt visar att sedan de börjat göra tätare allmänna trafikkontroller så har även frekvensen av övriga brott gått ner.

I december lämnade polisforskaren Stefan Holgersson en rapport till Trafikverket där han bland annat uttrycker stark oro för att trafiksäkerhetsarbetet inte kommer att nå målen, när polisen av resursskäl måste göra prioriteringar.

Trafiksäkerhet angår oss alla.

  • MHF stöder tanken på fler poliser.

  • MHF vill se utveckling – inte avveckling – på trafiksäkerhetsarbete där antalet nykterhetskontroller ökar och inte minskar. Där är automatiska nykterhetskontroller ett viktigt verktyg tack vare att man ökar övervakningen samtidigt som polisresurser frigörs.

  • MHF vill utöka trafikkontrollerna eftersom det visat sig att dessa också stävjar annan brottslighet.

Göran Sydhage, VD, MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund 

MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 20 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och 200 lokalavdelningar. MHF tillhör de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.