Rikspolisstyrelsen

Polisen säger ja till maskeringsförbud

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 09:00 CEST

Rikspolisstyrelsen har i ett yttrande till Justitiedepartementet sagt ja till ett generellt maskeringsförbud. Förbudet bör inte bara begränsas att gälla demonstrationer utan bör också gälla alla folksamlingar på allmän plats.
- Hela förslaget måste beredas vidare och kan ännu inte ligga till grund för någon lagstiftning, säger Per Silverliden på Rikspolisstyrelsen.

Lagförslaget, som finns med i Göteborgskommitténs rapport, innebär ett generellt maskeringsförbud för personer som i en folksamling på allmän plats helt eller delvis täcker ansiktet för att inte bli igenkända. Kommittén anser att förbudet inte bör begränsas att gälla i samband med demonstrationer utan bör omfatta alla folksamlingar på allmän plats. Rikspolisstyrelsen betonar i sitt yttrande att förbudet bör ha denna vidare utformning.
- Många av de ordningsstörningar och skadegörelser som förekom i Göteborg under EU-toppmötet 2001 med maskerade personer, ägde rum utanför de egentliga demonstrationerna. Därför vill vi inte begränsa förbudet, säger Per Silverliden.

Förslaget kräver fortsatta överväganden
Han understryker att förslaget kräver fortsatta överväganden och att lagstiftningen kan bli verkningslös om man inte ser över hur undantagen ska hanteras.

Ett av undantagen föreslås vara att täcka huvudet av religiösa skäl. Regeringsformen skyddar varje medborgare mot att under tvång ge till känna sin religiösa åskådning.

- Det kan vara svårt för polisen att snabbt bedöma i en orolig situation om personen har huvudtäckning på grund av religiösa skäl. Om polisen väljer att inte tro på personen finns en förhöjd risk för olaga diskriminering och senare kanske även krav på skadestånd, säger Per Silverliden.

Ytterligare upplysningar: Per Silverliden tfn 08-401 90 08 eller 070-312 35