Nättidningen Payback / Payback Sverige

Polisen skyddade Kapten Klänning hela vägen!

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 00:13 CET

Historien om Göran Lindberg började inte 2010. Redan 2007 fanns ett närmast fullständigt registreringsnummer, överensstämmande signalement och beskrivning av lindbergs bil, två mobilnummer till Lindberg samt Dna-spår som direkt kunde fällt Lindberg i det fall rörande grov våldtäkt som Linberg sedermera fälldes för i Tingsrätten sommaren 2010. Radioreportern Jesper Huor som kom över uppgifterna i en förundersökning och undersökte via bilregistret antalet bilar som kunde komma ifråga och fastslog att det rörde sig om 20 stycken. Ett vanligt dna-test med toppsning av de 20 bilägarna hade direkt knutit Lindberg till brottet.

Staffan Yngve, polisstyrelsen i Uppsala, konstaterar: ”Bordet var dukat för de poliser som skulle utreda händelsen. Ändå hände inget” och fortsätter: Antingen har de bara struntat i att gå vidare, eller så har de sett Göran Lindbergs namn, studsat till och valt att inte gå vidare.

http://www.unt.se/sverige/polisen-hade-lindbergs-dna-1039592.aspx

Inkompetens eller skyddande av sexualbrottsling?

Oavsett vilket av alternativen, som Yngve pekar ut som möjligheter, är detta ett flagrant bevis för antingen polisens oerhörda inkompetens eller för att polisen till varje pris skyddar en kollega oavsett brottsgärning.

Så länge det bara är en isolerad händelse kan man ju enkelt frestas at tro att det bara är frågan om ett utomordentligt inkompetent polisarbete som ligger bakom att Lindberg kunde fortsätta sitt smutsiga värv, vilket ju är allvarligt nog då det rör sig om våldtäkt och inkompetensen medförde att fler kvinnor utsattes för sexualförbytelser. Frågan är ju därför om det förekommit fler sammanträffanden och tillfälligheter i samband med Lindbergs fall. För då kan det ju inte längre vara frågan om bara inkompetens utan då har vi ju en kedja av tillfälligheter och osannolika sammanträffande som istället bildar ett otvetydigt mönster av att poliskåren till varje pris skyddar de sina oavsett brottsgärningens typ och allvar.

Kapten Klänning dyker upp i mord- och  sexköpshärva

Låt oss ta ett stort hopp framåt i tiden, till den 28 juli 2009. En affärsman misshandlas, faller från balkongen och avlider. Och nu rullas upp en omfattande sexköps- och hallickverksamhet upp. Polisen beslagtar affärsmannens mobiltelefoner, dator och adressbok och på en hårddisk och/eller i mobiltelefonen återfinns också Lindbergs namn. Här går uppgifterna isär i Corruptios material och i Kvällspostens om var uppgifterna återfunnits. Då det för relevansens skull saknar betydelse var Lindbergs namn återfanns har jag inte lagt energi på att kontrollera vilket medie som haft korrekta uppgifter i sak. Faktum kvarstår: Här namnges Göran Lindberg såsom sexköpare vilket omedelbart skall föranleda en förundersökning om brott mot sexköpslagen, vilket inte sker!

Denna händelse utgör hur som haver indiciet nummer två på att polisen antingen är fullständigt inkompetent i sin yrkesutövning och/eller väljer att skydda sin poliskollega.

http://corruptio.blog.com/2010/06/27/hur-manga-goran-lindberg%C2%B4s-har-poliser-och-aklagare-latit-lopa/

http://www.kvp.se/Nyheter/1.1860628/polischefen-upptacktes-i-misstankt-mord-och-sexharva

Förtida pension

Den 30 september begär Lindberg, i ett brev till Ivar Eriksson, byråchef på Rikspolisstyrelsen, att få gå i förtida pension. ” Hemställes härmed att from 1 december 2009 gå i pension. Mvh Göran Lindberg"

Åtal offentliggör Lindbergs mobilnummer

Bara två dagar senare!!, den 2 oktober 2009, väcks åtal i mordutredningen om affärsmannen. I samband med åtalet offentliggörs också förundersökningsmaterialet inklusive numret till Göran Lindberg!

http://www.expressen.se/nyheter/1.1861996/polischefen-begarde-tidigare-pension-tva-dagar-senare-borjade-sexharvan-rullas-upp

Här förekommer då ytterligare ett sammanträffande, indiciet nummer tre. Med bara två dagars mellanrum lämnar Lindberg in en pensionsansökan varpå åtal omedelbart väcks där Lindbergs mobilnummer offentliggörs. Den som verkligen vill tro på polisen. Men hur många tillfälligheter kan förekomma i ett enskilt fall utan att de bildar en sammanhängande kedja som inte längre kan förnekas eller viftas bort ens av den mest hängivna supporter? Två, tre eller fyra?

Pension och anhållande

Den 1 december går därefter Lindberg i pension och i januari anhålls Lindberg. Vid gripandet uppges polisen ha fattat misstankar om Lindbergs inblandning i ett hemligt sexnätverk strax efter Lindbergs pensionering och gripit Lindberg efter cirka en månads spaning.

Lindberg grips den 25 januari 2010 utanför Statoil i Falun, misstänkt för förberedelse alternativt försök till våldtäkt på ett barn! Utefter tidpunkten för gripandet kan man med enkel bakåträkning konstatera att spaningen mot Lindberg, enligt polisens uppgifter, skall ha påbörjats runt den 25 december.

En viktig faktor gällande Lindbergs pensionering är att Göran Lindberg först skulle gå i pension den 1 april 2011. ”Vi hade inga misstankar mot honom innan han pensionerades, påstår säger polisen…Hans pensionering har inget med några brottsmisstankar att göra över huvud taget. Det bedömdes inte finnas lämpliga arbetsuppgifter som stämde överens med personens kompetens och arbetsskyldighet.

Ett tredje sammanträffande i tid uppstår för Lindbergs pensionering och den nära sammanfallande tidpunkten för anhållandet.

http://www.expressen.se/nyheter/1.1860569/har-grips-misstankte-polischefen-goran-lindberg

http://www.expressen.se/nyheter/1.1861996/polischefen-begarde-tidigare-pension-tva-dagar-senare-borjade-sexharvan-rullas-upp

Fyra skilda sammanträffanden och indicium

I Lindbergs fall finns således fyra olika sammanträffanden och indicium som samtliga pekar i samma riktning. Polisen må vara en högst inkompetent och lat myndighet, vilket ju inte minst professor Leif G W Persson uttalat: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/28/gw.html men att vid fyra skilda tillfällen underlåta att utreda, misslyckas med att fastställa en brottslings identitet trots lättkontrollerade uppgifter, uppskjuta ett åtal till en tidpunkt precis efter någon lämnat en pensionsansökan inkommit samt slutligen påbörja spaning och gripa en person i närmast anslutning till att personen lämnat poliskåren med pension torde vara för mycket även för den mest inbitna polissupporter. Den som trots alla dessa tidssamband och märkliga underlåtelser att utreda och konstatera en polismans skuld, vägrar att inse att kårens skyddsmekanismer på ett tidigt stadium aktiverades för att skydda Lindberg måste vara antingen dum, ytterst naiv eller polis för att ens kunna hävda oskuld i ett sådant uppenbart fall som i Kapten Klännings! Ty när det ena indiciet efter det andra staplas upp efter varandra i samma berättelse är det inte längre frågan om några tillfälligheter eller ens inkompetent utfört polisarbete.

Fallet Lindberg är istället det mest uppenbara sambandsbevis som existerar på att polisen skyddar sina egna sexualbrottslingar till vilket pris och med vilka medel som helst. Varför? Jo, för det är en rådande kultur inom kåren vilket jag också ämnar fortsätta att bevisa!

OBS! En karikatyr över ämnet återfinns på www.payback.name

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name