Rikspolisstyrelsen

Polisen stärker stödet till brottsoffer

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 09:49 CET

Polisen är oftast ett brottsoffers första kontakt med rättsväsendet. Därför är det viktigt att brottsofferarbetet är välutvecklat. Ett bra bemötande, stöd och skydd gör att brottsutsatta i högre grad vågar anmäla, medverka i förundersökningar och vittna. Det leder i sin tur att fler brott blir uppklarade.

- Rättsväsendet fungerar bara om brottsoffer vågar berätta vad de har varit med om. Människor som utsatts för brott ska veta att Polisen arbetar intensivt för att deras rättigheter ska tas tillvara i rättsprocessen. Lika viktigt är att brottsoffer blir bemötta på ett stödjande och förtroendeingivande sätt. Brottsofferperspektivet ska genomsyra hela verksamheten, säger rikspolischef Bengt Svenson. 

Rikspolisstyrelsen vidtar nu flera åtgärder för att Polisen ska stärka sin förmåga att stödja och skydda brottsoffer. 

Skyddspaket 
Polisen har tagit fram ett nytt skyddspaket för personer som är utsatta för hot. 
Paketet innehåller: 
• En larmtelefon med förprogrammerade telefonnummer till Polisens länskommunikationscentral med inbyggd GPS som visar var den hotade personen befinner sig. 
• Inspelningsanordning så att den hotade personen kan spela in telefonsamtal. 
• Akustiska larm som låter högt när de aktiveras. 

Besöksförbud 
Nya riktlinjer för besöksförbud och ny nationell blankett för ansökan om besöksförbud är framtagna. Blanketten gör det enklare att ansöka och ger åklagaren direkt ett relevant underlag till beslut om besöksförbud. 

Polisens personsäkerhetsarbete 
Nya nationella riktlinjer är framtagna för Polisens personsäkerhetsarbete. Arbetet ska vara anpassat efter hur hotbilden ser ut och syftar till att: 
• Öka tryggheten och säkerheten för hotade personer och deras anhöriga 
• Säkra rättsprocessen 
• Komplettera och avlasta utredningsverksamheten 

Projekt Karin 
Rikspolisstyrelsen har utvecklat en fysisk miljö särskilt anpassad för att utreda våld mot kvinnor, Projekt Karin. En poäng har varit samlokalisering av polis, socialtjänst, åklagare och läkare. Detta har lett till att kvaliteten på genomförda utredningar har höjts och bemötandet av den brottsutsatta kvinnan har blivit bättre. Mer information finns på www.projektkarin.se

Film – vad händer när du har anmält ett brott? 
En ny film på Polisens webb berättar om vad som händer när man anmäler ett brott. Syftet är att filmen ska hjälpa ett brottsoffer att förstå hanteringen av en anmälan. Filmen finns att se på www.polisen.se

114 14 
De personer som svarar i telefonen i polisens kontaktcentrum ska få en ny utbildning i bemötande och brottsofferinformation. 

Brottsofferundersökning 
Rikspolisstyrelsen har genomfört en nationell brottsofferundersökning, för att ta reda på hur personer som anmält brott upplever sina kontakter med Polisen och inom vilka områden Polisen behöver förbättras. 10 000 enkäter skickades ut till personer som anmält egendomsbrott eller våldsbrott. En sammanställning av resultatet pågår. 

Brottsofferinspektion 
Rikspolisstyrelsen har gjort en inspektion av polismyndigheternas handläggning av brottsofferfrågor. Inspektionen visar bland annat på att samverkan med brottsofferjourer och socialtjänsten fungerar bra men kan utökas ytterligare. Inspektionen visar också att det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning och uppföljning av verksamheten. Vi ska ta lärdom av resultatet. 

Barnahus 
Rikspolisstyrelsen har tagit fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatt för brott samt kriterier för barnahus. Barnahus är en lokal för samverkan kring brottsutsatta barn. I barnahus sätts barnet i centrum och omhändertagandet blir bättre. Samverkande parter är polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och barnpsykiatri. I dag finns tjugo barnahus i landet. 

Mer information: Carolina Ekéus, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen, 070-278 92 83.

Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.