Rikspolisstyrelsen

Polisen tar hot mot polisanställda på allvar

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 14:16 CEST

Den organiserade brottsligheten i Sverige ökar och i takt med utvecklingen ökar också polisers utsatthet för hot och våld.
För att få ytterligare kunskap om hur hoten och våldet från den organiserade brottsligheten ser ut, vände sig Rikspolisstyrelsen 2007 till Brottsförebyggande rådet (Brå) för att få bättre kunskap om otillåten påverkan på poliser.

Resultaten från Brå´s undersökning visar att 7 procent av poliserna har utsatts för en eller flera former av påverkan från den organiserade brottsligheten de senaste 18 månaderna. Motsvarande siffra för de civilanställda är 3 procent. Poliser i yttre tjänst och närpoliser löper störst risk att utsättas.

- Det är allvarligt att polisanställda trakasseras och hotas. Det är påfrestande för dem som utsätts och det är en fara för rättssäkerheten. Det får inte bli så att poliser skräms till att inte göra sitt jobb, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Att fler poliser hotas är en följd av Polisens målinriktade arbete att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten. I arbetet ingår också att förstärka skyddet kring utsatta polisanställda. Sedan 2005 pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom Polisen för att kunna ge stöd och skydd åt de som utsätts för hot och våld.

- Polisen måste vara en seriös arbetsgivare och erbjuda kvalificerat stöd för de som ut-sätts. Jag hoppas också att varje polisanställd också tar sitt ansvar och polisanmäler om de blir utsatta. Det görs inte alltid idag och då blir det svårt att se omfattningen och erbjuda rätt sorts stöd, säger Bengt Svenson.

Verksamhetsskydd

 • Riktlinjer för Polisens verksamhetsskydd finns sedan 2006
 • Handböckerna "Skydd av medarbetare" och "Skydd av Polisens lokaler" färdigställdes 2007
 • Ett särskilt tjänstekort för poliser som kan utsättas för hot arbetas fram

Särskilt personsäkerhetsarbete - för mycket allvarligt hotade personer

 • Det särskilda personsäkerhetsarbetet finns på fyra platser i Sverige och stödjer hela landet
 • Rikskriminalen samordnar arbetet
 • Det särskilt personsäkerhetsarbete är reglerat i lagstiftning

Lokalt personsäkerhetsarbete - för hotade personer som inte uppfyller kriterierna för det särskilda personsäkerhetsarbetet (pågående utvecklingsarbete)

 • Föreskrifter och allmänna råd (FAP) för det lokala personsäkerhetsarbetet
 • Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete
 • En konkret handbok med rutiner för hantering av skyddsärenden och arbetsmetoder
 • En nationell vidareutbildning
 • Nytt skyddspaket med olika larm
 • Riktlinjer för hot och riskbedömningar

För ytterligare information kontakta Elin Almqvist, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen, 08-401 90 05.

Rapporten "Polisens möte med organiserad brottslighet - en undersökning av otillåten påverkan på poliser" finns att tillgå på Brottsförebyggande rådets hemsida www.bra.se