Rikspolisstyrelsen

Polisen till JK: - Inga uniformer i tingsrätten

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 08:32 CEST

I en skrivelse från Justitiekanslern har Polisen i Stockholms län ombetts yttra sig om en händelse där en polisman vittnade mot andra poliser och där uppgifter fanns om att rättsalen besöktes av fler än tio poliser, de flesta i uniform.
Detta skulle ha uppfattats som om ett stöd för de åtalade, vilket ansågs medföra att den vittnande polisen utsattes för press.

När JK vände sig till polismyndigheten fick det en medial uppmärksamhet att uniformerad polispersonal suttit som åskådare. Men enligt polismyndighetens granskning var det inte så. Det har framkommit bland annat genom ett samtal med rättens ordförande. Inte heller uppgiften om att fler än tio poliser fanns närvarande vid rättegången synes korrekt.
Det handlade i stället om sex-sju poliser
Av de närvarande poliserna hade tre en utbildningsdag, vilken de hade ägnat förmiddagen åt skytte och besökte på eftermiddagen rättegången i utbildningssyfte. De övriga poliserna besökte rättegången på sin lediga tid.
JK ställde ett antal frågor mot bakgrund av händelsen. I svaret till JK skriver polismyndigheten att poliser i tjänst inte ska närvara vid rättegångar om inte tjänsten kräver det. Men
man konstaterar också att om myndigheten skulle försöka begränsa närvaron vid rättegångar på polisernas lediga tid skulle det strida mot grundlagen.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ytterligare upplysningar: Chefsjurist Jan Nyrén Tel. 0733-315326
Mer information om Polisens arbete finns på www.stockholm.polisen.se