Rikspolisstyrelsen

Polisen till offensiv mot mc-gängen

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 17:52 CET

Polisen i Stockholms län rustar sig nu för en offensiv mot de kriminella mc-gängen.
- Vi organiserar om oss, byter delvis taktik och ökar antalet poliser för detta arbete, säger Michael Fetz, tf chef för länskriminalpolisen.

Satsningen bygger på länspolismästare Carin Götblads tidigare beslut om att projektet NOVA mot den grova och organiserade brottsligheten ska utvecklas och få en fortsättning. En grund i det arbetet är att öka samverkan med myndigheter och organisationer utanför Polisen, samtidigt som hela polisorganisationen ska engageras i arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.

Hittills har en spaningsinriktad grupp haft huvudansvaret för arbetet mot de kriminella MC-gängen. Nu tillsätts istället en särskild utredningsgrupp, som också ska arbeta med andra organiserade kriminella gäng. Gruppen ska ledas av en polisiär förundersökningsledare.

De spaningsinsatser som krävs ska skötas inom länskriminalpolisens ordinarie organisation, som också på andra sätt bidrar till arbetet. Det gäller till exempel kriminalunderrättelsetjänstens kunskaper och analyser.

- Vårt nya arbetssätt med betoning på utredningsinsatser kommer att ha större chans att nå framgångar, säger Michael Fetz. Det visar bland annat erfarenheterna från Köpenhamn.

Arbetet ändrar karaktär också genom att inriktningen kommer att ske mot enskilda personer som ingår i gängen, inte mot organisationerna som sådana. Antalet poliser i utredningsgruppen blir också fler än i den tidigare spaningsgruppen som arbetet mot MC-kriminaliteten.

- Arbetet bygger dessutom på ett tätt och nära samarbete med andra delar av polisorganisationen, såväl inom som utom Polisen i Stockholms län, betonar Michael Fetz.

- Vi kommer dessutom att intimt samverka med andra myndigheter och organisationer.


Ytterligare upplysningar: Michael Fetz, 08-401 0401

Pressmeddelande skickat 2006-03-14 av Tina Gustafsson.