Rikspolisstyrelsen

Polisen utreder brott direkt på gatan

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 12:08 CEST

Att alltid åka in till stationen och avrapportera ska snart vara ett minne blott för Sveriges poliser. I stället ska mindre komplicerade brott utredas direkt på gatan.- Det här är ett nytt sätt att arbeta. Poliser i yttre tjänst ska delta i den brottsutredande verksamheten. Till sin hjälp får de ett nytt mobilt utredningsstöd. Det ger snabbare utredningar, mindre pappersarbete och ökad synlighet, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Alla poliser, även de ute på fältet, ska se sig som brottsutredare och därmed äga sitt ärende från händelsen till beslut av förundersökningsledare. På så sätt minimeras antalet överlämningar mellan olika avdelningar inom polisen innan ärendet skickas vidare till åklagare.

- Med det nya mobila utredningsstödet kommer Polisen att stärka sin förmåga att arbeta nära händelsen och utreda brott klart på plats. Vi kan jobba effektivare och vara mer synliga för medborgarna. Det gör också att kriminalavdelningarna kan koncentrera sig på de grövre brotten, säger Bengt Svenson.

Poliser i yttre tjänst och förundersökningsledare i Norrköping blir allra först med att testa det nya utredningsstödet. Deras erfarenheter av metod och utrustning kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen.

- Jag är stolt och glad att Östergötland blir pilotmyndighet och därigenom får vara med och utveckla framtidens polismetoder. Jag vet att ett nytt IT-stöd är efterfrågat bland våra poliser. Modern teknik underlättar det dagliga polisarbetet och gör oss därför mer tillgängliga för medborgarna, säger länspolismästare Mats Löfving.

Syftet med utredningsstödet är att effektivisera mängdbrottsutredningarna. Pappersarbetet minskar och dubbelarbetet med registreringar försvinner. Samma uppgift behöver bara skrivas in en gång. Slagningar på person och fordon kan göras direkt i systemet och informationen kan återanvändas när utredningen görs. Eftersom många uppgifter är nåbara i systemet kommer det att bli lättare att samverka nationellt inom Polisen och med andra myndigheter i rättskedjan.

- Mina förväntningar är stora på det nya mobila utredningsstödet. Men enbart ny teknik löser inte fler brott. Det är när vi kombinerar bästa möjliga arbetssätt med bästa möjliga teknik som vi kan bli både mer och synliga och klara upp fler brott, säger Bengt Svenson.

Fakta mobilt utredningsstöd

  • Det nya utredningsstödet utvecklas och sprids i etapper. Den första etappen som ska testas i Östergötlands polismyndighet omfattar brottstyperna snatteri, brott mot knivlagen och olovlig körning. I december tillkommer även rattfylleri och narkotikabrott. I mars kopplas övriga trafikbrott och alkoholbrott på.
  • Om några år ska utredningsstödet omfatta alla brott och helt ersätta nuvarande system för avrapportering och utredning. Redan den första delen omfattar mer än hälften av alla ärenden som skickas vidare i rättskedjan, cirka 150 000 utredningar per år.
  • Utredningsstödet kommer att spridas nationell under våren 2011.

Kontakt: För kommentar från rikspolischef Bengt Svenson och polisintendent Ulf Sköld, utvecklingsansvarig, kontakta pressekreterare Carolina Ekéus 070-278 92 83

För kommentar från länspolismästare Mats Löfving i Östergötland kontakta informationsdirektör Annsofie Bondesson 013-246815

 

 

 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.