Nättidningen Payback / Payback Sverige

Polisens åsiktsregistrering och trafikkaosskapande kontroll vid Payback-runet nu JO-anmäld!

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 15:01 CEST

Polisens trafikkaosskapande kontroll innehållande i första hand åsiktsregistrering av Payback Resistance runets deltagare samt brott mot yttrande, mötes- samt föreningsfriheten har nu anmälts till JO för prövning av legaliteten.

Kontrollen som ägde rum endast 1 km får mål företogs som klart framgår ur bildmaterialet längs en hårt trafikerad väg vilket fick till resusltat att en mängd farliga situationer genast uppstod. Kontrollen utgjorde inte heller någon fordons- eller nykterhetskontroll utan hade endast för avsikt att registrera deltagarnas namn, registreringsnummer samt klubbtillhörighet vilket saknar all form av lagstöd!

För att undvika dubbla roller i ärendet såsom att vara både anmälare, parten som utsatts samt även målsägare har vi för att äga större förtroende i sak denna gång anlitat en advokatbyrå att författa anmälan samt driva ärendet!

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name