Rikspolisstyrelsen

Polisens effektiviserar sitt arbetssätt under årets cityfest

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 11:48 CEST

Polisen Gävleborg.
Under årets cityfest kommer Polisen att använda sig av ett nytt sätt att arbeta för att få ner områdesstörningar och misshandelsfallen.


Det nya arbetssättet som kommer att användas för första gången under cityfesten, kommer att innebära:

* 1 enskild polis leder 3 ordningsvakter som en grupp.
* Sammanlagt kommer det finnas åtta grupper igång samtidigt.


Detta betyder att ordningsvakterna är direkt underställda polisen och jobbar på direkt order av Polisen. Ordningsvakterna kommer i år att på ett tydligare sätt integreras i Polisens säkerhetsorganisation för cityfesten.Den önskade effekten blir att fler befattningshavare kan arbeta med alla typer av ordningshållning och Polisens ingripandetid kommer att minimeras. Detta samtidigt som Polisens synlighet kommer att öka markant vilket ska leda till större trygghet för cityfestdeltagarna.Tidigare år har det varit mellan 40-50 misshandelsfall under cityfesten, något som Polisen hoppas kunna minska i år.Ett exempel på effekten av nya arbetssättet kommer vara att ordningsvakterna efter Polisens beslut och på direkt order kommer att förverka alkohol som dricks eller olovligen innehas inom alkoholförbudsområdet. Om färre personer är påverkade av alkohol minskar våldsbrotten under cityfesten.
Mer information om Polisens nya arbetssätt kontakta:Peter Wengrud
070-271 97 67

eller

Tony Persson
073-020 26 87