Rikspolisstyrelsen

Polisens insatser mot sabotage och skadegörelse i kollektivtrafiken.

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 16:59 CEST

Polisen i Stockholms län har redan i helgen satt in ytterligare resurser mot sabotage och skadegörelse mot kollektivtrafiken.
Med gemensamma insatser, samarbete mellan närpolisområden, Tunnelbanepolisen, Särskilda gänginsatsen med flera arbetar Polisen sedan länge för att få bukt med skadegörelse och liknande i kollektivtrafiken. I helgen har samarbetet intensifierats, och ytterligare insatser och resursförstärkningar sätts in på de drabbade linjerna och stationerna. Exakt hur dessa insatser ser ut vill Polisen inte gå in på av taktiska skäl, men länspolismästare Carin Götblad säger i en kommentar att hon har gett polismästarna i uppdrag att se till att man nu genomför kraftiga åtgärder för att kunna få fast de skyldiga.

”Sabotage är ett mycket allvarligt brott”, säger Carin Götblad, ”och det är extra viktigt om det är unga personer att få tag i dessa för att kunna få dem att förstå vilka konsekvenser deras agerande kan få. Det är också viktigt att polisdistrikten och andra instanser i samhället samarbetar; skolan, socialtjänst, fritidsgårdar med flera. Bara genom att vuxna pratar med
barn och ungdomar så får man oftast reda på vilka det är som begår de här brotten. Det är
dock så att Polisen inte får låsa in unga människor, även om de begår brott”.

I Södertörn har polismästare Jan-Olov Onshagen beslutat att tillsätta en särskild organisation för att komma till rätta med både skadegörelse och hot om våld på sträckan Nynäshamn-Stockholm. Arbetet kommer att bestå bl a i förstärkt bevakning i tågen och utefter tågsträckningen, både uniformerad och civil. Dessutom kommer särskilda resurser att avdelas för att utreda de misstänkta brott som begåtts. ”Syftet är att med kraft skapa en ökad trygghet och säkerhet för resenärerna på sträckan, och vi kommer att börja arbetet omedelbart” säger Jan-Olov Onshagen i en kommentar.

Han har under dagen haft kontakt med representanter för SL, Citypendeln och kommunledningen i Nynäshamn och redogjort för de tänkta åtgärderna.

Ytterligare frågor besvaras av

Mats Nylen, informationsansvarig vid Södertörns polismästardistrikt;
08-40170 72, 070-377 7699
Klas Beskow, krimchef vid Södertörns polismästardistrikt;
08-401 7448, 0708-601010