Rikspolisstyrelsen

Polisens satsning mot brott i nära relationer har gett resultat visar granskning

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 11:14 CET

Rikspolisstyrelsen har granskat fem polismyndigheters handläggning av ärenden som rör våld mot kvinnor. Inspektionsrapporten pekar på att Polisens satsning på brottsområdet har gett positivt resultat, men identifierar samtidigt flera områden att förbättra.

Syftet med inspektionen är att undersöka polismyndigheternas förmåga att handlägga ärenden om mäns våld mot kvinnor. Inspektionen har tittat på hur polismyndigheternas organisation påverkar handläggningen av våld mot kvinnor och vilka resurser och metoder som används. Syftet är också att undersöka hur myndigheterna prioriterar mäns våld mot kvinnor.

Inspektionen visar att de satsningar som Polisen har genomfört, inom ramen för regeringens uppdrag att intensifiera polisens arbete för att bekämpa bland annat mäns våld mot kvinnor, ger resultat. Tydligast märks detta när det gäller de inledande utredningsåtgärderna.

Det finns nu genom den handbok och utbildning som tagits fram en nationell enhetlig rutin för vad som ska göras och hur det ska göras. Inspektionsgruppen framhåller att kompetensen hos poliser i yttre tjänst när det gäller inledande utredningsåtgärder har ökat markant och att sådana åtgärder vidtas i allt högre utsträckning.

Inspektionen har identifierat flera områden som kan bli bättre. Man menar att fler brottsplatsundersökningar och fler läkarundersökningar bör göras, en aktivare förundersökningsledning efterlyses liksom rutiner för återkoppling och uppföljning. Dessutom  bör hot-och riskanalyser användas i större utsträckning.

-Det är glädjande att inspektionsrapporten visar att kompetensen hos poliser i yttre tjänst har ökat när det gäller relationsbrott och att bättre inledande utredningsåtgärder ger resultat. Men som inspektionen också påpekar, kan vi förbättra oss ytterligare. Det åligger polismyndigheterna att ständigt förbättra sin verksamhet på detta viktiga område. Jag kommer  noga följa utvecklingen av polismyndigheternas arbete med relationsbrotten, säger rikspolischef Bengt Svenson.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fakta:
Inspekterade myndigheter: Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Värmland och Örebro.         Inspektionsledare: Polismästare Stefan Mann, polismyndigheten Östergötlands län.          Inspektionsrapport 2010:9 ”Polismyndigheternas handläggning av ärenden som rör mäns våld mot kvinnor” finns att hämta på www.polisen.se

Mer information:
Polismästare Carin Ewald, chef för Inspektionsenheten, Rikspolisstyrelsen tel 08-401 95 08           Carolina Ekéus, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen, 070-278 92 83.

Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, 21 länspolismyndigheter samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan.