Polisförbundet

Polisförbundet kommenterar regeringens budgetproposition

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 22:21 CEST

Det blir inga ytterligare ekonomiska satsningar på polisen utöver de 400 miljoner som tidigare aviserats i år. I budgetpropositionen som presenterades idag anser regeringen att ambitionsnivån kan höjas ytterligare genom effektiviseringar.

– Med tanke på effektiviseringskraven kommer det att bli ett tufft år för polisen, konstaterar Polisförbundets ordförande Lena Nitz. När nu kraven på effektivitet och resultat ökar är det viktigt att även driva mjuka frågor som till exempel etiska riktlinjer och utbildning. Av erfarenhet vet vi att de mjuka värdena lätt får stå tillbaka.

 

Några satsningsområden som Regeringen nämner är:

  • Kortare handläggningstid för stölder, misshandel och skadegörelse
  • Närvarande och synlig polis med lokal förankring
  • Bekämpning av ungdomsbrottslighet med tidiga och tydliga insatser
  • Använda internet i såväl spanings- och underrättelsearbete som vid utredning av brott
  • Kraftsamling mot grov organiserad brottslighet

 

Beslut om högskoleutbildning behövs

– Polisförbundet välkomnar de satsningar som görs, säger Lena Nitz. Vidare är det positivt att frågan om att utveckla polisutbildningen till en högskoleutbildning nu bereds inom regeringskansliet. Men efter år av utredningar är det nu dags att gå från ord till handling.

 

Begränsade medel lokalt

Fördelningen av medel till polismyndigheterna begränsas med anledning av att Rikspolisstyrelsen gör centrala satsningar. Det innebär ännu hårdare prioriteringar, vilket innebär en risk för att anställningsvillkoren försämras och att polisen inte kan göra allt den behöver göra.

– Därför är det viktigt att Polisen redan nu tar höjd för nästa budgetprocess. Vi behöver långsiktiga ekonomiska förutsättningar för till exempel vidareutbildning och handledning så att verksamheten kan bedrivas på ett effektivt sätt.

Vidareutbildning viktigt

När det gäller handledning för att klara svåra situationer i arbetet finns det ett riksdagsbeslut från 2005 att den ska vara obligatorisk. Detta beslut har ännu inte genomförts fullt ut, men helt klart finns behovet fortfarande.

Vidareutbildning av poliser är ett annat viktigt område som är eftersatt.

– Med tanke på bland annat den allt mer globaliserade brottsligheten och den tekniska utvecklingen behövs en satsning på vidareutbildning, säger Lena Nitz.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Christer Lundin, tf press- och infoansvarig, 070-744 44 81