Rikspolisstyrelsen

Polisinsats för övervakning av fest hos Hells Angels

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 11:17 CET

Lördagen den 13 november 2010 kommer Hells Angels, ”HA”, i Eskilstuna att ha en fest
för andra HA-klubbar och nätverket kring dem. Polismyndigheten i Södermanland har
tidigare informerat om den aktuella festen och kommer att ha en insats för att övervaka den.

- Vi vet att det kommer personer till festen som tillhör den grova organiserade
brottsligheten och att det kan ske brott i anslutning till den här sortens fester. Vi har därför
förberett oss i den utsträckning vi tycker är rimlig. Exakt hur och i vilken utsträckning vi
kommer att övervaka festen berättar vi inte i förväg, säger Fredrik Wallén, pressansvarig
vid polismyndigheten i Södermanland.

- Polismyndigheten har under veckan haft framgångar i utredningar om grova brott rörande
personer med kopplingar till HA-Eskilstuna. Bland annat genomfördes en husrannsakan i
klubbens lokal där både skjutvapen, ljuddämpare till skjutvapen och narkotika hittades.

- Från polismyndigheten vill vi vara tydliga med att vi arbetar mycket målmedvetet för
att angripa den grova kriminalitet som finns i HA-miljön. Bland annat inom ramen för
den nationella myndighetssamverkan som organiserats för att bekämpa grov organiserad
brottslighet.

- Vad det gäller den nu aktuella sortens fester vill vi samtidigt vara tydliga med att festen i
sig inte är något som invånarna i Eskilstuna ska känna oro med anledning av. Däremot är
det viktigt att vi alla i samhället hjälps åt med att ta avstånd från den kriminalitet som finns
kring Hells Angels verksamhet.

För frågor kontakta: Fredrik Wallén, pressansvarig, tel. 010-5669169