Rikspolisstyrelsen

Polisinsats med anledning av 1 maj-firande

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:50 CEST

Under dagen kommer ett tiotal tillståndsgivna demonstrationer att äga rum i Stockholms centrala
delar samt i förorterna.

De demonstrationer som påverkar framkomligheten beskrivs nedan:
Kl 08.30 Socialdemokraterna samling vid La Mano-statyn, Katarinav. Möte
Kl 12.00 SAC Syndikalisterna avmarscherar från Sergels Torg till Mariatorget via Sveav.-Kungsg.-
Birger J.g.-Hamng.-Kungsträdgårdsg.-Strömbr.-Slottsk.-Myntg-Munkbr-Slussen- Hornsg.
Kl 13.00 Vänsterpartiet avmarscherar från Medborgarplatsen till Kungsträdgården via Götgatan-
Skeppsbron och Kungsträdgårdsgatan
Kl 14.00 Socialdemokraterna avmarscherar från Humlegården till Norra Bantorget via Sturegatan –
Karlavägen- Engelbr.gat – Norrl.g. – Kungsg. – Vasag. – Norra Bang.
14.30 Kommunistiska Partiet avmarscherar från Mynttorget till Sergels torg via Vasabron-Tegelb.-
Vasag.-Klarabergsg.- Sergels torg.

Framkomligheten i centrala Stockholm kommer genom detta att vara starkt nedsatt varför kommunala
färdmedel rekommenderas.

Ytterligare tillståndsgivna demonstrationer och opinionsyttringar kommer att äga rum under dagen,
dessa kommer enligt vår bedömning att marginellt påverka framkomligheten.

Vid tidigare 1 maj-firande har icke-tillståndsgivna opinionsyttringar i form av ”gatufester” förekommit.

Den information som polisen har tyder på att ”gatufester” även kommer att inträffa under
årets 1 maj. Arrangörernas egen annonsering tyder på att de kommer att samlas på Odenplan vid
16.00-tiden

Arrangörerna av ”festerna” har inte ansökt om demonstrationstillstånd och också varit avvaktande
till polisens dialog och samverkan kring arrangemangen.
Vid beräkningen av poliskommenderingens storlek ingår personal även för tillsyn av den annonserade
festen.

Polisinsatsen skall genom en anpassad offensiv strategi säkerställa den grundlagsskyddade demonstrationsrätten
och upprätthålla ordning och säkerhet, samt inriktas på att förebygga brott och ordningsstörningar.
Polisarbetet skall genomsyras av en stor synlighet, närvaro och ett professionellt uppträdande.

Polisen kommer att vara aktiv och tidigt reagera mot brott och störningar i syfte att hindra att våldsoch
skadegörelsebrott eskalerar. Förebyggande åtgärder kommer att användas offensivt i enlighet
med bl. a. polislagens bestämmelser.

Ytterligare information: Ulf Göranzon, presstalesman tel 08- 401 0054
Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se