Rikspolisstyrelsen

Polisinsatser mot cyklande

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:49 CET

Nu satsar Skånepolisen extra på att höja trafiksäkerheten bland cyklisterna. Ökade kontroller ska leda till att fler respekterar bestämmelserna om belysning och reflexer.
Under senare delen av november månad skärper Skånepolisen tillsynen när det gäller cyklister som färdas i mörker. Det beror på att det finns alldeles för många cyklister som slarvar med att göra sig synliga i trafiken.

Länspolismästare Anders Danielsson har beslutat att det i varje polisområde ska ske minst två punktkontroller i veckan de närmaste veckorna. Kontrollerna ska ske under morgon- och kvällstid på platser där cykeltrafiken är särskilt intensiv.

Den som har bristfälliga reflexer och belysning kan bli bötfälld. Böterna ligger på 500 kronor om man saknar belysning eller låter bli att använda den efter mörkrets inbrott. Den som saknar ljus både fram och bak kan få 750 kronor i böter och beloppet stiger ytterligare om man även saknar reflexer.

Lars Förstell