Vänsterpartiet

Polislagen 19 § fungerar inte

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 13:54 CET

Idag rapporteras att polisens visitationer av ungdomar i förorten ökat. Alice Åström, Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, menar att ändringen i polislagen som gjordes 2003 inte fungerar. Enskilda personers rättsäkerhet sätts på spel och lagen bör ses över menar Alice Åström (V).

Enligt polislagen 19 § har polisen rätt att visitera en person som misstänks vara ute efter att klottra eller bära vapen. Men efter 500 fall av visitationer har polisen enbart hittat vapen eller andra liknande föremål vid två tillfällen.

- Polisen måste ha verkliga skäl för att ingripa, om så inte är fallet är man fel ute. Risken att man raserar det redan sköra förtroendet för polisen är uppenbart. Det bidrar bara till att öka motsättningarna, säger Alice Åström (V), gruppledare i riksdagen.

Den ändring som gjordes av polislagen år 2003 har gjort det enklare för polisen att motivera en visitation.

- Det här innebär att den enskildes rättsäkerhet sätts på spel. Att man inte hittat något av det man sökt efter i nästan alla genomförda visitationer tyder på att lagen inte fungerar så som det var tänkt. Att polisens rapporter är ofullständiga gör också att enskilda personer inte kan söka rättelse i efterhand.

- Vänsterpartiet ville inte se den förändring av lagen som genomfördes och det vi ser nu tyder på att vi hade rätt i våra farhågor. Det är viktigt att polisen nu tar detta på allvar och går till botten med hur man använder polislagens möjligheter. Jag anser också att lagen bör ses över med omedelbar verkan, säger Alice Åström (V).

För ytterligare information:
Alice Åström (V), gruppledare i riksdagen, 070 – 530 42 91
Vänsterpartiets presstjänst, 070 – 620 00 64