Nättidningen Payback / Payback Sverige

Polisman kom undan med porrfilmsinspelning i uniform, sexuellt ofredande och barnpornografibrott!

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 15:56 CET

2007 anmäldes en polisman för att iförd uniform, och tjänstepistol spelat in en porrfilm. Polismannen har tidigare anmälts för barnpornografibrott och sexuellt ofredande.

Biträdande Länspolismästare Lennart Enocsson friade polismannen på grund av, som han uttryckte det: ”Vi saknar bevis för att han verkligen använt sitt tjänstevapen i olika sexscener (…) men rent juridiskt saknas grund för avsked”.

Polismannen arbetar fortfarande kvar inom polisen…

Låt oss då granska om frikännandet var korrekt. Jag saxar ur: Jag saxar ur Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för polisväsendet (UniF-P) FAP 798-1- RPSFS 2004:10

6 § Uniformsföreskrifterna avser all polispersonal och civilanställd personal som är skyldiga att bära uniform i tjänsten.

7 § Uniform utgörs av uniformspersedlar med tillhörande tjänstetecken.

För utrustning enligt första stycket gäller följande:

1 Endast uniformspersedlar och tjänstetecken som anges i dessa föreskrifter får bäras synliga. Uniformspersedlar med synliga tjänstetecken får inte bäras tillsammans med civila kläder.

 6 kap. Tjänstetecken m.m.
Inledning
1 § Tjänstetecken utgörs av gradbeteckningar, funktionsbeteckning, mössmärke, uniformsknapp, ärmemblem, behörighetstecken, utbildningstecken, tjänstgöringstecken, myndighetsemblem, ordnar m.m.

Vad gäller alla övriga klädespersedlar tillhörande polisuniformen framgår reglerna i bifogad pdf-fil. Reglerna, under bilaga 6 sidan 17 och framåt, pekar klart och tydligt ut, för varje enskild persedel, att de är tillåtna att bära i tjänst men inte i andra sammanhang. Var då polismannen i tjänst när han spelade in porrfilmen? För det är ju den enda godtagbara förklaringen till att polismannen friades av biträdande länspolismästare Enochsson. I alla övriga fall skulle polismannen själlvklart fällts för övertädande av Rikspolisstyrelsens Uniformsföreskrifter!

Den porrfilmsmedverkande polismannen gör enligt Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter sig ofrånkomligen skyldig till brott mot 7:e paragrafen vilket Lennart Enocsson måste vara högst medveten om i sin position. I annat fall gör sig Lennart Enocsson skyldig till rent kriminell inkompetens i sin tjänstutövning!

Hela fallet utgör således ännu ett i raden av synliga bevis för hela den korrupta, tillåtande och frodande pedofil- och sexualbrottskulturen inom det svenska polisväsendet.

Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter:
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP798_1_RPSFS2004_10.pdf

Källa: http://corruptio.blog.com/2010/11/02/lennart-enocsson-friade-porrkollega/  

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name