Rikspolisstyrelsen

Polisstyrelsesammanträde den 2 mars i Emmaboda

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:31 CET

Fredagen den 2 mars 2007 sammanträder Polisstyrelsen vid Polismyndigheten i Kalmar län i Emmaboda.
Mötet hålls i Kommunhuset, Järnvägsgatan 28.

Ur dagordningen kan nämnas följande:

- Överläggningar med lokala Brottsförebyggande rådet i Emmaboda.
- Aktuella frågor inom Polisen
- Personalfrågor
- Avd.chefernas information
- Nytt Polishus i Kalmar.

Representanter för media hälsas välkomna till Kommunhuset den 2 mars kl 1300 för information av Polisstyrelsen ordförande, länspolismästaren m.fl.

Välkomna.

POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN.

Sven-Erik Karlsson
Tf infoc.

Tel 0480-45 60 20
070-699 72 18