Moderaterna

Politik för arbete och välfärd

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:10 CEST

- Sverige står i dag inför betydande utmaningar. Nära en och en halv miljon vuxna människor går inte till jobbet en vanlig dag. Utanförskapet från arbetsmarknaden är inte bara ett slöseri med mänsklig skaparkraft, utan innebär därtill att vårt samlade välstånd stegvis urholkas. Då färre arbetar minskar våra möjligheter att upprätthålla en god kvalitet i välfärden.

- I vår budgetmotion lyfter fram ett brett 10-punktsprogram för att öka sysselsättningen. Vägen dit handlar om att göra det lönsamt att arbeta, lättare att anställa och underlätta för företagare, men också om att prioritera politikens kärnuppgifter. I stället för ofinansierade reformer för bidrag och fler i åtgärder vill vi moderater se finansierade reformer för fler i arbete.

- Med vår politik kan vi inte bara skapa vägar tillbaka till arbete för alla de som i dag saknar dem. Vi öppnar för att människor ska få ökad makt över vardagen, stärker statsfinanserna och ökar reformutrymmet. Bara så kan vi skapa möjligheter att göra viktiga kvalitetssatsningar på välfärdsverksamheter som skola, sjukvård och brottsbekämpning.

Budgetmotionen som pdf-fil
http://www.moderat.se/pdffiler/budgetm_okt05.pdf