Röster För Barn (Voices for children)

Politiker i Fagersta anmälda till IVO

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 11:30 CET

Röster för Barn som är en av de få organisationer som arbetar med enskilda barnärnden inom LVU och Socialtjänst, har länge försökt fästa uppmärksamheten på socialnämndens agerande i Fagersta, vad gäller deras handling eller rättare sagt bristande handläggning av barnärenden. Nu har FP politikern och Rädda Barnens ordförande i Västmland, Anita Lilja-Stenholm, anmält socialnämndens agerande till IVO. Ärendet handlar om en idag 4-årig pojke som bott i privat familjehem utan att vara fosterhemsplacerad. Nu kräver mamman till pojken och Kommunen att barnet skall flyttas hem till den biologiska mamman. Detta trots att kommunen vet att det finns omständigheter som gör att barnet inte borde flyttas och att man inte gjort en utredning om mammans situation.

Anita Lilja-Stenholm skriver att kommunens förfarande strider mot Barnkonventionen. Fagersta Kommun har också fått kritik från IVO för att man misskött en tonårings skolgång under tiden som han varit placerad vilket innebär att han tappat nästan en termin utan undervisning. IVO ställer nu krav på kommunen att redovisa hur man ska jobba för att barn i familjehem får undervisning.