Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Politiker: Kort om osäker åldersbedömning, obefintlig granskning av RMV och domstolarnas bristande resurser

Press release   •   Mar 04, 2018 16:10 CET

MR knäled. Enligt utlåtandet är tillväxtzonerna slutna. Enligt andra bedömare är de öppna.

Osäker metod för åldersbedömning

Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket har hållit fast vid att metoden för medicinsk åldersbedömning är vetenskapligt utprövad och rättssäker. 

Metoden vilar i första hand på en rapport från Socialstyrelsen som rekommenderar ytterligare studier av MR-undersökningar. Nu har uppdagats att där finns statistiska felberäkningar, som Socialstyrelsen delvis bekräftat. 

I andra hand vilar den på Rättsmedicinalverkets utvärdering av denna rapport. RMV har bland annat uppfattat att Socialstyrelsen rekommenderar MR knä, vilket Socialstyrelsen förnekar. 

Närmare granskning visar att metoden inte är tillräckligt säker för att kunna användas som enda eller huvudsaklig metod för åldersbedömning. En sammanställning finns i nedanstående artikel, med länkar till debattartiklar och vetenskapligt material.

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  

Ingen medicinsk granskning av Rättsmedicinalverket 

Med nuvarande lagstiftning omfattas verksamheten vid RMV inte av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det finns ingen tillsyn över den medicinska verksamhet som bedrivs eller beställs där. Kritik mot detta framfördes från Justitiekanslern i samband med det s.k. barnläkarfallet. 

Läkarna som granskar röntgen- och MR-bilderna åt RMV är anonyma, och det skrivs ingen journal. Minst ett fall av slarvfel misstänks, dvs. att utlåtandet inte gäller de granskade bilderna. 

Ingen har ansvar för patientsäkerheten vid medicinska åldersbedömningar  

Migrationsverket hänvisar till gode man och domstolen 

När en minderårig ska bevisa sin identitet faller ansvaret på den gode mannen som i sin tur kan lägga det på det juridiska ombudet. Beroende på vilken god man och vilket ombud en minderårig blir tilldelad kan resultatet bli helt olika. Migrationsverket anser de brister som finns i verkets bedömningar kontrolleras genom domstolarnas granskning. 

Det finns dock visat bland annat att domstolarna inte har resurser att göra egna bedömningar. Även om domstolarna under 2017 ökat sin ändringsfrekvens är det Migrationsverkets utredning som är avgörande för bifall/avslag. 

Migrationsverket svarar på fråga om åldersbedömningar

Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten

Migrationsverkets brister  

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 15 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga En insamlingsförening

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193