Mittuniversitetet

Politiker och skolledare samlas för skolutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 11:00 CET

Pressinbjudan 15 februari

En inkluderande skola och ett systematiskt kvalitetsarbete är två aktuella teman under den kommande RUN-riksdagen på Södra Berget i Sundsvall den 16-17 februari. I år gästas konferensen av Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

RUN står för Regionalt utvecklingsnätverk, ett utvecklingscentra vid Mittuniversitetet som ska främja utvecklingen av lärarutbildningen och kompetensutveckling av lärare. I nätverket samverkar i dag 19 kommuner i Jämtland, Västernorrland och norra Hälsingland, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Västernorrland och Mittuniversitetet.

När nätverket samlas på Hotell Södra Berget för den årliga RUN-riksdagen finns politiker och skolledare från hela regionen på plats för att diskutera och mötas om skolans utmaningar och möjligheter.

- Det är representanter från hela vårt område som samlas, diskuterar och tar beslut om forskning, utvecklingsarbete och verksamhet. Särskilt roligt är det att konferensen i år gästas av Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, säger Ulrika Auno, verksamhetsledare för RUN på Mittuniversitetet.

Programinnehållet kretsar kring framför allt två områden – det ena är en inkluderande skola, och det andra området handlar om systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Resultat ur den nyligen presenterade PISA-undersökningen tas också upp under konferensen.

- En vision och framtidstanke med nätverket är att vår region ska driva ett ständigt pågående skolutvecklingsarbete som syftar till samverkan mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Ulrika Auno.

Medier är varmt välkomna att ta del av evenemanget.

Läs mer om RUN-riksdagen här.

Se hela programmet här.

Kontakt:Ulrika Auno, verksamhetsledare, Regionalt utvecklingsnätverk, Mittuniversitetet, 010-142 81 57, e-post: ulrika.auno@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.